آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

منابع آزمون و ضرایب آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

منابع آزمون و ضرایب آزمون وکالت

در آزمون کارآموزی وکالت شش عنوان درسی از داوطلبان امتحان به عمل می‌آید که هر یک دارای منبع خاصی برای مطالعه می‌باشد. این عناوین، منابع هر یک و ضرایب آنها به شرح زیر است:


 
١ـ حقوق مدنی با ضریب ٣
جامع‌ترین و معتبرترین منبع مطالعه‌ی درس حقوق مدنی برای آزمون وکالت، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. 


٢ ـ آیین دادرسی مدنی با ضریب ٣
جدیدترین و کامل‌ترین منبع مطالعه‌ی درس آیین دادرسی مدنی دوره سه‌جلدی آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبدا.. شمس است. همچنین داوطلبان می‌بایست مجموعه قانون آیین دادرسی مدنی ریاست جمهوری را نیز مطالعه نمایند. 


٣ ـ حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) با ضریب ٢
منبع مطالعه‌ی درس حقوق جزای عمومی کتاب زمینه حقوق جزای عمومی تألیف دکتر رضا نوربها می‌باشد. علاوه به راین، کتب جزای اختصاصی دکتر میر محمد صادقی (سه جلد) توصیه می‌شود.


٤ ـ آیین دادرسی کیفری با ضریب ٢
منبع مطالعه‌ی این درس کتاب دکتر علی خالقی و نیز مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری است. 


٥ ـ حقوق تجارت با ضریب ٢
کامل‌ترین منبع مطالعه‌ی این درس دوره پنج جلدی حقوق تجارت تألیف دکتر ربیعا اسکینی می‌باشد. علاوه بر این،  قانون تجارت نظم حقوقی کنونی نیز توصیه می‌شود. 


٦ ـ اصول فقه با ضریب ١
منبع اصلی این درس کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدی است که علاوه بران جزوه موسسه نیز توصیه می‌شود.