آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آذرماه ۱۳۸۲ کانون وکلا - حقوق جزا

حقوق جزا ( ستفاده از قانون مجازات آزاد است۰ )
لطفا به هر دو سئوال زير با استدلال كافي و در حد خواسته شده پاسخ دهيد ۰

سئوال اول – ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )الف – متهم است به سرقت عادي موضوع ماده ۶۶۱ ( x ) قانون مجازات اسلامي و ب متهم است به معاونت در سرقت مذكور در بررسي سوابق آنها مشخص ميشود كه :

۱ - « الف » قبلا به اتهام ارتكاب دو فقره جزائم مستوجب مجازات تعزيري با رعايت تعدد جرم به يك سال و نيم حبس تعزيري به علاوه يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده كه يك ونيم حبس تعزيري را بطور كامل متحمل و آزاد شده اما به دليل قصور مامورين اجرا مجازات نقدي درمورد وي اجرا نگرديده است۰

۲ - « ب » داراي يك فقره ساقه محكوميت كيفري به مدت يك سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شلاق به دليل ارتكاب جرم سرقت عادي استكه با تحمل شلاق و همچني نيمي از مدت مجازات حبس خور با درخواست آزادي مشروط آزاد شده و به ارتكاب جرم اخير ( معاونت در سرقت ) در طول مدت آزادي مشروط وي بوده است۰

پرونده با حضور متهمان و وكلاي مدافع آنان در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد وكيل مدافع الف در دفاع از موكل خود اولا با توجه به وضع خاص وجواني او درخواست تخفيف مجازات را مي نمايد و ثانيا اعلام مي دارد كه اگر چه مجازات جزاي نقدي موكل او اجر نشده است اما اين به دليل قصور مامورين اجرا بوده و درهر حال نبايد دادگاه حكم به جمع مجازاتها در مورد موكل وي صادر نمايد ، زيرا نميوتوان عمل او را تعدد دانست . وكيل مدافع ب نيز درخواست تخفيف و آنگاه تبديل و تعليق مجازات موكل خود را مينمايد و علاوه بر آن اعلام ميدارد كه چون موكل او در آزادي مشروط مرتب جرم معاونت در سرقت شده و مجازات قبلي او نيز سرقت بوده لذا با توجه به عدم اختلاف دو جرم ( سرقت قبلي و معاونت در سرقت فعلي ) دادگاه بايد قاعده تعدد را از اين حيث رعايت و فقط مجازات احتمالي را طبق ماده ۴۷ ق۰ م۰ ا تشديد كند و نبايد از قاعده جمع مجازات ها استفاده نمايد۰

با توجه به مساله بالا :
اولا حدود محكوميت متهمان با توجه به شرايط و مقتضيات هر يك چقدر است ؟
ثانيا : آيا دفاعيات وكلاي مدافع متهمان صحيح و منطبق با قانون است ؟

سوال دوم – ( حداكثر پاسخ هشت سطر )
الف – مديرعامل يك ساختمان دولتي از ب كارگر ساختماني كه در جوار سازمان دولتي قراردارد ، با وعده دادن انعام قابل توجهي مي خواهد كه سنگ خاك و نخاله هاي ناشي از عمليات ساختماني كارگاه را كه در حاشيه يكي از ديوارهاي سازمان دولتي انباشته شده ، جمع آوري و زير ديوار را پاكسازي نمايد .

ب بدون اطلاع امر به مسئول و همچنين مهندس ناظر كارگاه كه هنگام حادثه در قسمت ديگر كارگاه حضور دارند ، با بيل و كلنگ به پاكسازي زير ديوار مي پردازد ، كه در اثنا كار به دليل تخليه بيش از حد زير ديوار جهت پاكسازي ، قسمتي از ديوار فرو مي ريزد و به دليل اين فرو ريزي ب زير ديوار مصدوم و مجروح ميگردد . با استمداد وي مهندس ناطر و مسئول كارگاه كه در نقطه اي دور از حادثه قرار داشتند ، به كمك ب مي شتابند و او را از زير ديوار خارج و سريعا به بيمارستان منتقل ميكنند كه متاسفانه ب در بيمارستان فوت مي كند۰

پاسخ دهيد كه مبناي مسئوليت هر يك در حادثه اتقاق افتاده ( مقصود مسئوليت مدير سازمان دولتي شخص ب مسئول كارگاه و مهندس ناظر ميباشد ) چيست و توجيه ارتباط علي بين وقوع حادثه و عمل مقصر يا مقصرين چگونه است ۰

( × ) ماده ۶۶۱ ق . م . ا . در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در موارد فوق نميباشد ، مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .
موفق باشيد .