آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار آذرماه ۱۳۸۲ کانون وکلا - حقوق مدني

وقت يكساعت و نيم - به دو پرسش زير پاسخ دهيد

يكم – شخصي فوت كرده و ورثه او پيش از پرداخت بدهي هاي مورث خود اقدام به تقسيم تركه ميان خود كرده اند . بستانكاران از دادگاه درخواست ابطال اين تقسيم را كرده اند در اين زمينه دادگاه چه حكمي بايد صادر كند ؟ باستدلال حقوقي و ذكر مواد قانوني مربوي پاسخ دهيد۰
دوم - آپارتماني با مساحت ۱۵۰ متر مربع و با سند انتقال رسمي مورد معامله قرار گرفته بعد از مدتي معلوم شده ۱۵ متر اضافه مساحت دارد . با توجه به قوانين موجود براي هريك از فروشنده و خريدار در اين مورد چه حقي وجود دارد و چه اقدام قانوني براي وي متصور است ؟