آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا - آئين دادرسي كيفري

اختبار آئين دادرسي كيفري نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
۱ - بر اثر اعلام جرم وزارت راه و ترابري ، حسن باتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولتي تحت تعقيب مقامات قضائي واقع و در مورد وي قرار وثيقه بمبلغ پانصد ميليون ريال صادر ميگردد . پس از صدور فرار ، جعفر با رعايت تشريفات قانوني خانه خود را بمبلغ قرار ، بوثيقه ميگذارد . 


- از نظر حقوق جزاي بين المللي عمل دولت آمريكا و انگليس با كدام از موازين حقوقي قابل توجيه است ؟ ( ۲ نمره )
۲ - مسئول كشتار مردم افغانستان و نقص عضو و تخريب منزل هاي مسكوني آنها چه كسي است ؟ ( ۲ نمره )
۳ - اصل شخصي بودن مجازتها كه در حقوق جزاي ايران نيز پذيرفته شده است در امر فوق چگونه است ؟ ( ۲ نمره )
۴ - حق دفاع مشروع كه در حقوق جزاي دنيا از جمله ايران شناخته شده و دولت آمريكا به توصيه شوراي امنيت آن را بكار بسته است تا چه حد مي تواند موجب معافيت متهم يا حمله به كشور افغانستان گردد ؟ ( ۲ نمره )
۵ - عنوانهاي مباشرت – شركت – معاونت و آمريت در مورد متهم يا متهمان حمله به افغانستان را شرح دهيد و استدلال نمائيد كه هر كدام از متهم يا متهمين در معرض چه نوع اتهاماتي هستند و اگر اعتقادي به اين عناوين در مورد سوال نداريد نيز پاسخ دهيد . ( ۲ نمره )

۲ - سوال حقوق جزاي عمومي
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي در باره آزادي مشروط زندانيان است . ماده مذكور ميگويد : « هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد . . . » اين ماده ذكري از محكوميتهاي زندان مشمول حد يا قصاص نكرده بلكه مطلق « مجازات حبس » را پيش بيني كرده است . اينك با مطالعه ماده ۳۸ قانون مجازات عمومي اعلام فرمائيد كه آيا محكومين زندان مشمول حد يا قصاص مي توانند از مقررات آزادي مشروط استفاده نمايند يا خير ؟ هر گاه نظر موافق نسبت به اين موضوع داريد دلايل آن را بيان نمائيد و اگر اعتقاد داريد كه محكومين زندان مشمول قصاص يا حدود حق استفاده از آزادي مشروط را ندارند و ماده مذكور هيچگونه دلالتي به اين موضوع ندارد دلائل آن را نيز بيان نمائيد . و هر گاه براي يافتن راه حل به ماده يا مادي از قانون مجازات عمومي استناد مي نمائيد آن ماده يا مواد را نيز ذكر كنيد . ( ۵ نمره )

۳ - سئوال حقوق جزاي اختصاصي
آقاي جعفر دارنده و مالك علامت ثبت شده تجاري است . وي اين علامت را جهت كالاهاي مواد خواراكي به ثبت رسانيده است آقاي جعفر به شما مراجعه مي كند و مي گويد حسين عين علامت ثبت شده وي را بدون كوچكترين تغييري بر روي كالاهاي مواد خوراكي محصول خود نهاده و در معرض فروش گذاشته است آقاي جعفر از شما مي خواهد حسين را تحت پيگرد كيفري قرار دهيد .
پاسخ دهيد وكالت وي را مي پذيريد يا نه ؟ در صورتيكه وكالت وي را مي پذيريد مبناي شكايت خود را بر چه ماده يا موادي از قانون قرار مي دهيد . و به عبارت ديگر ماده يا مواد استنادي شما در اين باره چيست ؟ و در صورتي كه وكالت را نمي پذيريد ، دليل عدم پذيرش چيست ؟ و در باره آن به طور اختصار توضيح دهيد . ( ۵ نمره )