آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار بهمن ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق تجارت

هر كه خود راي گرديد به شوكت رسيد و هر كه با مردمان مشورت نمود خود را در شريك ساخت . « علي عليه السلام »
وقت « يكساعت و نيم »
سئوالات اختبار كتبي كارآموزان وكالت بهمن ماه ۱۳۸۰
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
۱ - آقاي ”الف“ دارنده يك فقره سفته /۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰ ريالي كه آنرا از طريق ظهرنويسي بدست آورده است ، در قبال دريافت /۰۰۰/۸۰ دلار ظهرنويسي كرده و به آقاي ”ب“ واگذار مينمايد بلحاظ امتناع متعهد از پرداخت وجه سفته در سررسيد آقاي ”ب“ ظرف مهلت قانوني نسبت به واخواست سفته و اقامه دعوي عليه متعهد و ظهرنويسان سفته به خواسته /۰۰۰/۸۰ دلار وجه پرداختي اقدام مينمايد . با توجه به توضيحات فوق نظر خود را در خصوص دعوي مطروحه اعلام نمائيد . بنظر شما اقامه دعوي به كيفيت مزبور صحيح است يا خير ؟ ( بارم ۷ نمره )


۲ - احد از شركاي شركت الف با مسئوليت محدود تصميم به انتقال سهم الشركه خود مي گيرد اما ديگر شركاء با اين انتقال موافقت نمي كنند و تلاش او براي بدست آوردن شرايط مندرج در قانون تجارت به نتيجه نمي رسد . شريك مزبور جهت مشاوره به شما مراجعه مي كند و موضوع را براي شما توضيح مي دهد حال شما بعنوان وكيل و مشاور حقوقي چه راهكاري را جهت حل مشكل وي پيشنهاد مي كنيد و اگر وكالت او را پذيرفتيد براي انتقال سهم الشركه او چه اقداماتي را بعمل مي آوريد ؟ ( بارم ۵ نمره )
۳ - تاجري در فاصله بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي با يكي از طرفهاي معامله خود ، در مورد بدهي او و طلبي كه از وي داشته تنهاتر نموده است . اداره تصفيه يا مدير تصفيه با چنين اقدامي چگونه برخورد مي كند ؟ استلال خود را بيان كنيد ؟
( بارم ۴ نمره )
آقاي الف يكباب مغازه را به آقاي ب اجاره داده است آقاي ب مغازه مذكور را به يك شركت تجاري كه بيشترين سهام به وي تعلق داشته و مدير عامل شركت مزبور نيز ميباشد واگذار ميكند . موجر عليه آقاي ب دعوي تخليه بعلت انتقال بغير در دادگاه مطرح مينمايد . شما بعنوان وكيل آقاي ب چگونه از دعوي مذكور دفاع ميكنيد ؟ ( بارم ۴ نمره )