آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار بهمن ۱۳۸۰ کانون وکلا - آئين دادرسي مدني

لطفاً به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
سوال اول - دعوي ابطال نظريه كميسيون موضوع ماده ۱۲ قانون زمين شهري به شعبه اي از دادگاههاي عمومي تهران ارجاع شده است رئيس دادگاه قبلاً عضو كميسيون مذكور بوده كه در موضوع دعوي مطروحه در كميسيون اظهارنظر نموده است آيا بنظر شما قاضي مذكور صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد يا خير نظر خود را مستدلاً بيان كنيد . 


سوال دوم - شما به عنوان وكيل دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون تومان به دبيرخانه مجتمع قضائي تقديم نموده ايد و بيكي از شعب دادگاه ارجاع شده است قبل از آنكه دادخواست ثبت دفتر دادگاه شود از تقديم دادخواست و تعقيب آن منصرف مي شويد در پرونده ديگري مبلغ اضافي بابت هزينه دادرسي پرداخت نموده ايد آيا شما ميتوانيد تمامي هزينه دادرسي و اضافه پرداختي را مطالبه كنيد ؟

سوال سوم - دادخواست تقديمي به دادگاه در زندان به خوانده ابلاغ ميشود بعد از مدتي زنداني آزاد و بخارج از كشور عزيمت مي نمايد و موكل شما از نشاني وي اطلاعي ندارد بنظر شما آيا ابلاغ ساير اخطاريه ها به نشاني زندان طبق ماده ۷۹ قانون آئين دادرسي مدني صحيح و قانوني مي باشد يا خير ؟
سوال چهارم - يك باب ويلا متعلق به فردي است كه فوت مي نمايد وراث حين الفوت عبارتند از دختر - پسر و همسر ، همسر متوفي سپس فوت مينمايد دختر متوفي سهم الارث خود را به استثناي سهم ثمن اعيان به برادر خود منتقل مي نمايد پس از مدتي بين خواهر و برادر اختلاف مي شود برادر براي تعيين تكليف ثمن اعيان به شما مراجعه مي نمايد . شما به عنوان وكيل وي انتخاب ميشويد اقدامات خود را اعم از اينكه بنظر شما اداري يا قضائي باشد بطور مشروح از بدو الي الختم مرقوم فرمائيد .