آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - حقوق تجارت

هر كس يك كلمه به من بياموزد تا ابد مرا بنده خويش ساخته است .
از سخنان مولاي متقيان علي ( ع )
سئوالات امتحان حقوق تجارت اختبار سال ۱۳۸۰ نوبت اول
تاريخ : ۱/۱/۱۳۸۰
به چهار سئوال زير پاسخ دهيد :
سوال اول :
شركت نسبي X ورشكسته مي شود و اداره تصفيه امور ورشكستگي آن را به عهده مي گيرد . در ميان مراجعه كنندگان به آن اداره افراد زير وجود دارند ، ۱ - A يكي از شركاي X و با مداركي كه ارائه ميدهد ثابت مي كند كه شركت X مدتي قبل از ورشكستگي ، مبلغ بيست ميليون تومان از او وام گرفته است . با توجه به مسلم بودن طلب او در شمار عزماء قرار مي گيرد و سهم عزمائي او ۷۰% طلبش را تشكيل ميدهد كه به او داده مي شود . پس از خاتمه يافتن تصفيه امور شركت عده اي از طلبكاران آن شركت كه ۳۰% مطالباتشان پرداخت نشده است به A مراجعه مي كنند و از او مي خواهند كه بقيه طلب آنان را كه اداره تصفيه پرداخت نكرده است تاديه كند . A در پاسخ اظهار ميدارد كه ۳۰% طلب خود او پرداخت نشده است و اگر مسئوليتي در قبال طلبكاران شركت ورشكسته دارد و چيزي بابت بدهيهاي آن شركت بايد بپردازد خود او در اولويت قرار دارد و نبايد در قبال ديگران جوابگو باشد .


آيا استدلال A در قبال طلبكاران شركت X از نظر حقوقي قابل توجيه است ؟
۲ - B كه با اسناد لازم اثبات مي كند كه شركت X در فاصله بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي اش يك كاميون از او خريداري كرده به مبلغ ۳۰ ميليون تومان كه ده ميليون آنرا تاديه و بقيه مبلغ هنوز پرداخت نشده است و تقاضا دارد در ازاي دريافت ده ميليون تومان ، كاميون به او مسترد شود و اضافه مي نمايد كه معامله مذكور با توجه به زمان و نوع آن باطل مي باشد . مستدلاً توضيح دهيد كه آيا اداره تصفيه تقاضاي B را مي پذيرد و در هر حال با او چگونه بايد برخورد كند ؟ بارم : ۸ نمره
سئوال دوم :
يك شركت ساختماني از نوع سهامي خاص بنام A تشكيل مي شود تا در زميني به وسعت پنجاه هزار مترمربع به ساختن چند برج مسكوني بپردازد . هيئت مديره شركت A دو شركت ديگر يكي از نوع سهامي خاص بنام B و يكي از نوع با مسئوليت محدود بنام C تشكيل مي دهند شركت B مسئول تامين بتون و شركت C مسئول تامين تاسيسات برج ها مي باشند . دو تن از اعضاء هيئت مديره شركت A در شركت B و C عضويت هيئت مديره را بعهده مي گيرند و با شركت A وارد معامله مي شوند . شركت B و C ادغام مي شوند و شركت مختلط سهامي E را تشكيل مي دهند تا طرف معامله شركت F قرار گيرند .
حال توضيح دهيد :
اولا آيا معاملات شركت هاي A و B و C قانوني است ؟ اگر جواب مثبت و يا منفي است به چه دليل و اگر منفي است طبق چه موادي از قانون تجارت غير قانوني است ؟ ثانيا آيا معاملات شركت E و F قانوني است يا نه به چه دليل و مسئوليت معاملات شركت E با كدام گروه است ؟ ثالثا مسئوليت هيئت مديره و وضعيت حقوقي شركت هاي فوق را با استناد به مواد قانون تجارت شرح دهيد . بارم ۸ نمره
سوال سوم
طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخث حقوقي در آنجا است و طبق قسمت اخير ماده ۱۰۰۲ قانون مدني كه پس از قانون تجارت تصويب شده است اقامتگا اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها مي باشد . حال : با توجه به تعارض فيما بين قانون تجارت و قانون مدني و موخر التصويب بودن قانون مدني در اينخصوص نظر خود را پيرامون اقامتگاه شركتهاي تجارتي كه در چهارچوب اشخاص حقوقي فعاليت مي كنند با استدلال بيان كنيد :
بارم ۴ نمره