آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

متن سوالات و پاسخ‌نامه آزمون وکالت 91 ارائه شده توسط کانون وکلا


بسمه تعالي


گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا(

حقوق مدني

۱ – آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند، زوجه مي‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد. در خصوص نحوه اعمال وكالت در طلاق زوجه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) تنها هنگامي كه ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دليل عدم تمكين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۳ ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۴ ) با عنايت به اين كه شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضايت زوجه، اين شرط محقق مي‌شود و زوجه وكيل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.

۲ – قرارداد اجاره‌اي در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاك تنظيم شده و به امضاي موجر و مستاجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است. قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟

۱ ) غير قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاكم پذيرفته نخواهد شد.
                
۴ ) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است.

۳ – زن و مردي با يكديگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدي يك حلقه انگشتر به زن هديه مي‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدي به هم مي‌خورد. در خصوص امكان مطالبه قيمت انگشتر از سوي وراث مرد كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.
۲ ) تنها در صورتي كه تلف آن در نتيجه حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت را ندارند.

۳ ) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند.

۴ ) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را خواهند داشت.

۴ – خيار شرط مختص كدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امكان درج خيار شرط وجود دارد.
۲ ) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره‌اي از عقود لازم، امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۵ – ملاك و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟

۱ ) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.
        
۲ ) ملاك و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترك طرفين است.
۳ ) بيع مبادله كالا با پول است، ولي معاوضه مبادله كالا با كالا است.
۴ ) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.


۶ – شخص «الف» از بانك مبلغي وام دريافت مي‌كند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي شش دانگ مغازه ملكي خود را در رهن بانك (مرتهن) قرار مي‌دهد. بانك پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عين مرهونه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است.
۲ ) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانك (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملكيت منافي حق مرتهن (بانك) است.
۴ ) با عنايت به اين كه تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانك (مرتهن) است، انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.


۷ – آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو، شتابان و با كمال سهل‌انگاري از غير محل خط‌كشي شده مخصوص عابران عبور مي‌كند. آقاي «ب» كه در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعايت كامل قوانين و مقررات و بدون اين كه هيچ‌گونه تقصيري مرتكب شده باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي‌كند و در نتيجه آقاي «الف» مصدوم مي‌شود. در اين حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدني وارد شده به آقاي «الف» است؟

۱ ) بيمه‌گر مسووليت در حدود تعهدات موضوع بيمه‌نامه مكلف به جبران خسارت آقاي «الف» است.
۲ ) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه‌گر مسووليت تنها مكلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به ماده
۲۶۵ قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.

۳ ) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هيچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نيست.

۴ ) با عنايت به اين كه آقاي «ب» مرتكب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمه‌گر وي نيز در اين زمينه تكليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدني آقاي «الف» از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع قانون بيمه اجباري سال ۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

۸ – خانم «الف» منزل مسكوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي‌كند و در مقابل، برادر وي تعهد مي‌كند كه به مدت ۱۰ سال، هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت كند. ۵ سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در اين صورت عقد صلح چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ مي‌شود.
۲ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حكم قانون قابل فسخ است.

۴ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد صلح ندارد، مگر اين كه شرط خيار شده باشد كه در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است.

۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدي كه به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي‌آورد چيست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي كه بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.

۲ ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدني مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره دهد.
۳ ) در اجاره، مستاجر اصولاً مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري واگذار كند، اما در حق انتفاع، منتفع نمي‌تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.
۴ ) انتقال عين مستاجره از طرف مالك موجب بطلان اجاره نمي‌شود، ولي در حق انتفاع انتقال عين از طرف مالك به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع
مي‌شود، مگر اين كه حق انتفاع مدت نداشته باشد.

۱۰ – كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) مضطر مسووليت مدني دارد.
۲ ) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث بردن برابر شده‌اند.
۳ ) وصيت براي يكي از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.
۴ ) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسووليت اصولاً تضامني است، مگر اين كه خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدني مسووليت تضامني وجود ندراد، مگر
اين كه در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

۱۱ – در خصوص مسووليت مدني كودك غير مميز كدام عبارت صحيح نيست؟

۱ ) كودك غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسووليت مدني دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او باشد، خود كودك در هيچ فرضي تكليفي به
پرداخت خسارت ندارد.

۳ ) كودك غيرمميز در قبال خسارات بدني كه به ديگران وارد مي‌كند تا ميزان ديه مسووليت مدني ندارد.
۴ ) چن