آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت مورخ 1394/9/6 مي رساند، كليد آزمون مذكور براي مشاهده داوطلبان ذينفع در آزمون اعلام مي گردد.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
جدول کلید سوال آزمون وکالت:

نوع دفترچه
A

شماره سوال گزینه صحیح
1 1
2 4
3 2
4 1
5 3
6 3
7 4
8 2
9 4
10 1
11 2
12 2
13 4
14 3
15 1
16 1
17 3
18 2
19 4
20 3
21 4
22 2
23 2
24 3
25 1
26 4
27 3
28 2
29 4
30 1
شماره سوال گزینه صحیح
31 2
32 1
33 3
34 4
35 2
36 4
37 3
38 1
39 1
40 3
41 4
42 3
43 2
44 3
45 2
46 1
47 4
48 حذف
49 1
50 2
51 حذف
52 1
53 3
54 2
55 4
56 1
57 3
58 1
59 4
60 2
شماره سوال گزینه صحیح
61 3
62 1
63 1
64 4
65 2
66 3
67 2
68 2
69 4
70 3
71 4
72 1
73 2
74 4
75 4
76 3
77 1
78 2
79 2
80 1
81 3
82 2
83 4
84 4
85 1
86 3
87 4
88 2
89 1
90 1
شماره سوال گزینه صحیح
91 4
92 3
93 1
94 4
95 2
96 3
97 2
98 2
99 1
100 3
101 2
102 1
103 4
104 4
105 3
106 1
107 4
108 2
109 3
110 1
111 1
112 2
113 4
114 3
115 4
116 1
117 3
118 2
119 2
120 3