آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

اعتیاد جرم است یا بیماری؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹


سیر تاریخی:
مرحله اول: در قانون منع کشت خشخاش مصوب (هزارو سیصدو سی و چهار) استعمال بدون مجوز (جرم) بود.
مرحله دوم: در اصلاحیه قانون منع کشت خشخاش مصوب(هزار و سیصد سی و هشت) باز هم جرم بود.
مرحله سوم: در آیین نامه اجرایی قانون کشت محدود خشخاش مصوب(هزار و سیصد چهل و هشت) افراد زیر شصت سال در صورت استعمال مجرم بودند.
مرحله چهارم: در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب (هزار و سیصد پنجاه و نه) به معتادین شش ماه مهلت ترک داده شد که اگر ترک نکردند، مجرم هستند.
مرحله پنجم: در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب(هزار و سیصد شصت و هفت) کماکان جرم بود.
مرحله ششم: در قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب(هزار و سیصد هفتاد و شش) صراحتا اعتیاد جرم بود،وبرای معتادان مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.
مرحله هفتم: و در نهایت، با اصلاحاتی که در سال (هزار و سیصد هشتاد و نه) مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام داد، سیاست مواجهه با معتاد متحول شدکه بر اساس آن:

صرف معتاد بودن جرم نیست، اما اگر معتاد تکالیف مقرره در قانون را در راستای ترک اعتیاد انجام ندهد، مجرم است...

- این تکالیف چه هستند؟
یک) مراجعه به مراکز مخصوص دولتی برای درمان.
دو) داشتن گواهی درمان.
سه) عدم تجاهر به مصرف مواد در طول درمان.
چهار) در نهایت ترک اعتیاد.

نتیجه: صرف اعتیاد جرم نیست!