آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

نکاتی در خصوص امضاء

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

نکاتی در خصوص امضاء

مصادیق مشابه امضا:
1- مهر: درخصوص نهاد های رسمی واجد ارزش است نه اشخاص، چرا که در خصوص اشخاص انحصاری ندارد (استثناء: بخش اخیر قانون ثبت بند 2 ماده 1291 قانون مدنی).
2- مهر امضا: اثری همانند مهر دارد چون مانند آن قابل جعل است 
3- اثر انگشت: به دلیل انحصاری بودن آن اعتباری همانند امضا دارد 
4- امضاء الکترونیکی: اثری همانند امضاء دارد (ماده 6 و 12 قانون تجارت الکترونیک):  الف- مطمئن ب- عادی


مفهوم امضاء:
- معنای سنتی: اعلام قصد لفظی و فعلی جهت تنفیذ عقد(مواد 209، 248 و 450 قانون مدنی)
- معنای جدید: هرگونه علامتی که نشان از قصد امضاء کننده داشته و سند را به وی منتسب نماید

شیوه های امضاء:
- نوشته (نام و نام خانوادگی)
- علامت

ضرورت امضا:
سند دارای امضا بر سند فاقد امضاء تقدم دارد (ماده 1303 قانون مدنی) اما در مواردی نوشته بدون امضاء دارای اثر حقوقی است مانند:
1- دفاتر تجارتی (مستند بودن سند به دلیل امضاء دادستان)
2- دلیل بودن سند بر علیه ابراز کننده (ماده 1302 قانون مدنی)
3- دلیل بودن سند فاقد امضایی  که مستظهر به امضاء مقرر  در سند دیگر باشد (ماده 1304 قانون مدنی)