آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

درجلسه مورخ 31/1/1395 هیات مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز ، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب شدند:


1-آقای دکتر امیر حسین آبادیرییس
2-آقای دکتر علیرضا آذربایجانینایب رییس
3-آقای اسماعیل مصباح اسکویینایب رییس
4-آقای محمد تقی غفاری فردوئیبازرس
5-آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطباییبازرس
6-خانم دکتر بهشید ارفع نیامنشی
7-آقای دکتر جعفر کوشا - منشی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز