آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

تعرفه‌های خدمات قضایی سراسر کشور مشخص شد...
نمایندگان مردم در خانه ملت تعرفه‌های خدمات قضایی سراسر کشور را مشخص کردند.
 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با اصلاح جدول شماره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه در سقف 5 هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح می‌شود:
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه 20 هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه 30 هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه 1000 تومانی، تعیین گردید.
همچنین هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد و هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نیز به شرح زیر اصلاح شد.
براین اساس تا مبلغ یک میلیون ریال نرخ پیشنهادی 5 هزار تومان، نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال نیز بیست هزار تومان، تعیین گردید. همچنین نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال سی هزار تومان، مشخص شد.
گفتنی است مازاد بر یکصد میلیون ریال نرخ پیشنهادی یک در هزار تعیین گردید، همچنین هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول با نرخ پیشنهادی 15 هزار تومان و هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی با نرخ تعرفه پیشنهادی 10 هزار تومانی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری با نرخ تعرفه 20 هزار تومانی مشخص شد.
همچنین هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از 30 هزار تومان تا 150 هزار تومان تعیین گردید.
گفتنی است تعرفه هر شکایت کیفری با نرخ تعرفه پیشنهادی 5 هزار تومان، تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدید نظر 10 هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی 5 هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر 10 هزار تومان و در آخر تعرفه اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392، 20 هزار تومان به عنوان نرخ تعرفه پیشنهادی تعیین گردید.