آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

مجازات حمل غیرمجاز گاز اشک‌آور چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش كننده و بی‌حس كننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوكر مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.


حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش كننده و بی‌حس كننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوكر مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
شوك دهنده‌ها و شوكرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود كه انواع انرژی الكتریكی و غیر آن را به صورت شوك به بدن انسان وارد می‌كند و فرد را دچار بی حركتی و ناتوانی موقت می‌کند.
گازهای اشك آور بی هوش كننده وبی حس كننده هستند و این گازها موجب تحریك، سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم وبینی واختلال تنفسی می‌شوند.
كاربرد این مواد تحت كنترل در دفاع شخصی وبرای كنترل شورش‌ها است.
حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.
كسانی‌ كه بدون مجوز اقدام به نگهداری وحمل این مواد نمایند مجازات می‌شوند. به استناد ماده١٢ قانون مجازات مرتكبین حمل سلاح ومهمات سال ١٣٩٠حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش كننده و بی‌حس كننده به شش ماه تا دوسال حبس وشوكرها به مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس محكوم می‌شوند.