آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

روزیکشنبه مورخ 03/05/1395 ساعت 9 صبح


1- شرکت مجدد کارآموزان

2- تکمیل ظرفیت آزمون 94

3- انتخاب اعضای کمیسیون ترفیعات

4- انتخاب اعضای کمیسیون آموزش

5- انتخاب اعضای کمیسیون داوری

6- انتخاب اعضای کمیسیون جوانان

7- انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین

8- پرونده های متقاضیان

9- پرونده های صدور

10-پرونده های انتقال