آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید

در جلسه شوراي اجرايي اسكودا

تاریخ انتشار: ۰۰۰۰/۰۰/۰۰

در جلسه شوراي اجرايي اسكودا آزمون وكالت 90 و نحوه برگزاري آن بررسي شد

 

 

جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) تشكيل شد و مسائل مربوط به آزمون وكالت سال 90 و نحوه برگزاري آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه موارد مختلفي در مورد امنيت آزمون مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد كه داوطلبان در موقع ورود به جلسه امتحان حتما اصل شناسنامه عكس‌دار و كارت ملي همراه داشته باشند. 


در جلسه شوراي اجرايي اسكودا؛آزمون وكالت 90 و نحوه برگزاري آن بررسي شد

در جلسه شوراي اجرايي اسكودا؛
آزمون وكالت 90 و نحوه برگزاري آن بررسي شد   

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
1390/04/18
07-09-2011
15:39:10
9004-11263: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) تشكيل شد و مسائل مربوط به آزمون وكالت سال 90 و نحوه برگزاري آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه موارد مختلفي در مورد امنيت آزمون مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد كه داوطلبان در موقع ورود به جلسه امتحان حتما اصل شناسنامه عكس‌دار و كارت ملي همراه داشته باشند.

ضمنا در موقع ثبت نام از پذيرفته‌شدگان، كارت ورود به جلسه با شناسنامه آنان مقابله خواهد شد.

در اين جلسه همچنين مقرر شد كه روش جاري سوالات به ترتيب سال‌هاي گذشته بوده و سوالات در مواردي كه در بانك سوال تنظيمي كانون‌ها باشند پس از بررسي و حتي‌المقدور تكراري نبودن آنها و مميزي عدم خروج سوال از متن قانون و رويه قضايي، انتخاب شوند.

علاوه بر اين مقرر شد در صورتي كه در موردي سوال در بانك سوال موجود نبود، طراحان راسا و في‌المجلس اقدام كنند.

شوراي اجرايي همچنين به رئيس اتحاديه تفويض اختيار كرد كه بر انجام موارد فوق به هر نحو مقتضي بداند مديريت كند.

بر اساس تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه، مبناي انتخاب سوال صرفا پرسش‌هاي تنظيم شده بر روي فرم‌هاي ارسالي براي كانون‌ها خواهد بود و سوالاتي را كه طراحان في‌المجلس طرح مي‌كنند ايضا بر روي فرم‌هايي خواهد بود كه در جلسه در اختيار آنان قرار داده خواهد شد و استفاده از سوالات نوشته شده قبلي كه به وسيله طراحان ارائه شود مطلقا مجاز نخواهد بود.

همچنين مقرر شد كه بررسي تعيين مقررات اولويت داوطلبان بومي ادامه يابد اما در آزمون سال 1390 در اين مورد اقدامي امكان‌پذير نخواهد بود.

در مورد ويژگي‌هاي محل برگزاري آزمون نيز توصيه شد كه حتي‌المقدور سالن يا سالن‌هايي كه مشتمل بر اجزا نباشد، براي آزمون پيش‌بيني شود.

همچنين مقرر شد كه صدور و تحويل كارت از طريق اينترنت و با فاصله‌اي كه از ده روز از امتحان بيشتر نباشد، صورت گيرد.

بر اين اساس، مدارك داوطلبان پذيرفته شده در موقع ثبت نام مجددا مميزي خواهد شد و در صورت عدم انطباق شرايط آنان با آنچه در آگهي ثبت نام اعلام شده قبولي‌شان در آزمون كان لم يكن تلقي خواهد شد.

مراتب مربوط به برگزاري دو مرحله‌اي آزمون كانون مركز نيز به آگاهي اعضاي شوراي اجرايي رسيد.

در اين جلسه همچنين هزينه ثبت نام آزمون سال 90 مطرح و ابتدا گزارش مربوط به مذاكرات با سازمان سنجش آموزش كشور مبني بر اينكه هزينه مورد مطالبه از ناحيه اين سازمان قريب به صد درصد افزايش يافته است، به اطلاع شوراي اجرايي رسيد.

نمايندگان كانون‌ها نيز توضيح دادند كه مطمئنا هزينه برگزاري آزمون در محل با توجه به افزايش عوامل موثر در هزينه به شدت افزايش يافته است. بنابراين هزينه سرانه ثبت نام معادل شصت هزار تومان تعيين شد.

در نهايت با توجه به تصويب صدور كارت اينترنتي كه مستلزم در دست بودن نشاني محل حوزه‌هاي امتحاني و گنجايش آنهاست، مقرر شد كه كانون‌ها نشاني حوزه‌ها و گنجايش هر يك از آنها را حداكثر تا پنجم آبان به اتحاديه اعلام كنند.