آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

 دانشگاه شیراز در گرایش حقوق جزا و جرمشناسی دانشجو می پذیرد

ثبت نام برای پذیرش دانشجو دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز،در نیمسال اول 92-91 در 15 رشته گرایش از نیمه خرداد تا پایان تیرماه انجام خواهد شد و در هفته اول شهریورماه آزمون اختصاصی این دانشكده برای پذیرش 1000 دانشجو برگزار می‌شود که تا نیمه شهریور ماه نتایج اعلام خواهد شد.. شایان ذکر است که کلیه دروس و برنامه های آموزش این دوره ها از طریق سیستم نوین الکترونیکی به دانشجویان ارائه می گردد و نیازی به حضور مستمر آنها در کلاس درس به صورت معمول وجود ندارد. تنها در موارد محدود و جهت برگزاری کلاس های رفع اشکال (به صورت حضوری با استفاده از سیستم ویدئوکنفرانسینگ) در شیراز و تهران، دروس عملی و شرکت در امتحانات نیاز به حضور دانشجو می باشد.آموزش در دوره های الکترونیکی (مجازی) مطابق با برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و به  دانش‌آموختگان مدرك رسمی دانشگاه شيراز اعطا مي‌گردد.


 باسمه تعالی
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی

شیوه نامه پیش ثبت نام و پذیرش دانشجو در دانشکده آموزشهای الکترونیکی جهت نیمسال اول 90-89
در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
به منظور کمک به همگانی کردن آموزش عالی ، دسترسی بیشتر افراد مستعد به آموزش عالی، کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه و تأمین بخشی از نیروی متخصص و مورد نیاز کشور، دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز، جهت نیمسال اول سال تحصیلی 90-89  در رشته و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته و گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته


ردیف

رشته

مقطع

زیرگروه رشته های مورد پذیرش

1

مهندسی، ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه گرایشهای مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی برق

2

مهندسی فن آوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری

گرایش طراحی و تولید نرم افزار

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری،ریاضی،فیزیک

4

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه رشته های حقوق

 

 شایان ذکر است که کلیه دروس و برنامه های آموزش این دوره ها از طریق سیستم نوین الکترونیکی به دانشجویان ارائه می گردد و نیازی به حضور مستمر آنها در کلاس درس به صورت معمول وجود ندارد. تنها در موارد محدود و جهت برگزاری کلاس های رفع اشکال (به صورت حضوری با استفاده از سیستم ویدئوکنفرانسینگ) در شیراز و تهران، دروس عملی و شرکت در امتحانات نیاز به حضور دانشجو می باشد.آموزش در دوره های الکترونیکی (مجازی) مطابق با برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و به  دانش‌آموختگان مدرك رسمی دانشگاه شيراز اعطا مي‌گردد.

داوطلبين بشرط دارا بودن ضوابط پذيرش اين دوره ها (مندرج در اين آگهي) به عنوان دانشجو در نيمسال اول سال تحصیلی 90-89 پذيرفته می شوند.

 شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصي ورود به دوره :

الف) شرايط عمومي:
1-     داوطلب باید طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعی جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور نداشته باشد.
2-   مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت مقاطع مختلف تحصیلی

1-2- داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های زیر گروه مربوطه  یا گواهی فارغ التحصیلی (حداکثر تاریخ زمان فارغ التحصیلی 31/6/89) جهت رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

3- داوطلبان مرد نباید از نظر نظام وظیفه منعی جهت ادامه تحصیل داشته باشند. به عبارت دیگر از نظر شرایط نظام وظیفه داوطلبان مرد می‌بایست دارای یکی از شرایط زیر باشند در غیراین صورت در هر زمانی که غیر از موارد زیر مشخص گردد,از ادامه ثبت نام و یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری بعمل می آید:
    1-3- دارا بودن کارت معافیت
   2-3- دارا بودن کارت پایان خدمت
   3-3-  متولدین 1354 و قبل از آن

4- آشنائی با کاربری رایانه ، اینترنت و زبان انگلیسی.
5- امکان دسترسی و دارا بودن خط اینترنت پرسرعت.
6- توانایی پرداخت شهریه نیمسال تحصیلی طبق مبالغ مصوب هیئت امناء دانشگاه شیراز   
7- شهریه دانشجویان خارج از کشور 2 برابر دانشجویان داخل کشور می باشد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته.

گروه آموزشی

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)

شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)

 

عمومی

پایه و نظری

اصلی و تخصصی (نظری)

عملی

شهریه هر واحد پایان نامه/ سمینار/در صورت وجود در برنامه آموزشی

انسانی

3500000

650000

650000

650000

800000

1750000

مهندسی

4000000

800000

800000

800000

1000000

2000000

افزایش شهریه متغیر هر سال 10 درصد می باشد.
شهریه دانشجویان خارج از کشور 2 برابر دانشجویان داخل کشور می باشد.

ب) شرایط اختصاصی:
 1- شرکت در آزمون اختصاصی هر رشته که در تاریخ  89/5/29با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور توسط دانشکدة آموزشهای الکترونیکی برگزار می گردد.
 تذکر 1 : پذیرش نهائی در هر رشته و گرایش بر اساس ظرفیت هر رشته و  نمره نهائی است که داوطلب در آزمون کتبی ( در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته همراه با بررسی مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی ودر صورت لزوم مصاحبه)  بدست خواهد آورد.
تذکر 2: نحوه برگزاری آزمون، مفاد امتحانی و نحوه محاسبه نمره نهائی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی در جدول 1 آورده شده است.

 -2باتوجه به هزینه های زیاد برگزاری دوره های مجازی، با استفاده از سیستم نوین آموزشی الکترونیکی، تشکیل هر دوره منوط به حداقل ثبت نام معادل 3/1 ظرفیت هر دوره می باشد.
 -3باتوجه به نوع سیستم آموزش هیچگونه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، سلف سرویس، وام دانشجویی و... در اختیار دانشجویان قرار داده نخواهد شد.
 -4دوره های آموزشی شامل کلاس های مجازی (بصورت وب کنفرانس)، حضوری (رفع اشکال) بصورت ویدئوکنفرانس، در دو مرکز شیراز و تهران می باشد. که به صورت محدود و برنامه ریزی شده برگزار می گردد.
 -5آموزش به روش الکترونیکی برمبنای ارائه (CD) آموزشی هر درس به دانشجویان در ابتدای هر نیمسال که با استفاده از فناوری های نوین آموزشی و با کیفیت بالا تهیه شده و سپس برگزاری کلاس های online (روی خط) می باشد.
 -6امتحانات در اواسط هر نیمسال تحصیلی و در پایان آن به صورت حضوری و در حال حاضر در چند مرکز از قبیل شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بابل ، قشم و دبی برگزار می گردد که انتخاب محل امتحان برعهده دانشجو می باشد.
تذکر: هزینه برگزاری امتحانات در شهرهای غیر از شیراز و تهران به عهدة دانشجو می باشد.
 -7جهت متقاضیان مقیم در کشور امارات متحده عربی (دبی) در صورت به حد نصاب رسیدن، شرایط برگزاری امتحانات در شهر دبی نیز فراهم خواهد شد.

  جدول شماره 1: نحوه برگزاری آزمون، مفاد امتحانی و نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

   

ردیف

رشته

مقطع

مفاد آزمون کتبی *

زیرگروه رشته های مورد پذیرش

نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلب در مرحله پذیرش جهت مصاحبه شفاهی **

نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلب در مرحله پذیرش نهایی ***

1

مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان انگلیسی
ریاضی مهندسی
و معادلات دیفرانسیل
کنترل خطی (هر سه گرایش)
تجزیه تحلیل سیستمها (مهندسی برق)
مکانیک سیالات، (مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی)

کلیه گرایشهای مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی برق

نمره آزمون کتبی (75%) + (25%) امتیاز حاصل از معدل دوره کارشناسی

(70%) نمره حاصل از مرحله پذیرش جهت مصاحبه + (30%) نمره حاصل از بررسی مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب و یا مصاحبه

2

مهندسی فن آوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان انگلیسی
ریاضیات پایه و آمار
مبانی فناوری اطلاعات
مبانی برنامه سازی

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری

نمره آزمون کتبی (75%) + (25%) امتیاز حاصل از معدل دوره کارشناسی

(70%) نمره حاصل از مرحله پذیرش جهت مصاحبه + (30%) نمره حاصل از بررسی مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب و یا مصاحبه

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان انگلیسی
ریاضیات پایه 2و1 و آمار
مبانی فناوری اطلاعات
مبانی برنامه سازی

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری

گرایش طراحی و تولید نرم افزار

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان انگلیسی
ریاضیات پایه 2و1 و آمار
مهندسی نرم افزار
برنامه سازی پیشرفته

کلیه رشته های مهندسی ، علوم کامپیوتر، ریاضی،فیزیک، مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، کتابداری و اطلاع رسانی ، آمار ،حسابداری

3

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
آئین دادرسی کیفری
متون حقوقی

کلیه رشته های حقوق

نمره آزمون کتبی (75%) + (25%) امتیاز حاصل از معدل دوره کارشناسی

(70%) نمره حاصل از مرحله پذیرش جهت مصاحبه + (30%) نمره حاصل از بررسی مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب و یا مصاحبه

* کلیه مفاد آزمون کتبی با ضرائب یکسان می باشد.
** در این مرحله اسامی 3 برابر ظرفیت پذیرش جهت هر رشته با توجه به نمره محاسبه شده طبق جدول فوق جهت ارسال مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب و یا شرکت در مصاحبه حضوری اعلام می گردد. پذیرش در این مرحله به عنوان پذیرش نهایی نمی باشد.
*** این مرحله مربوط به داوطلبانی است که در مرحله قبل جهت ارسال مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی و یا شرکت در مصاحبه حضوری  دعوت شده اند. شایان ذکر است که پذیرش نهایی براساس ظرفیت هر رشته و نمره نهایی داوطلب می باشد.

 مدارک لازم جهت ثبت نام:
1-  تکمیل فرم ثبت نام در آزمون جهت مقاطع مختلف تحصیلی به صورت کامل و دقیق و ارسال آن .
- مهلت ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام در آزمون تا پایان وقت اداری تاریخ 15/4/89 می‌باشد.
 2- تصویر مدرک تحصیلی که معدل کل دوره در آن قید شده باشد.
3-  تصویر فيش بانكي به مبلغ 320000 ريال (به عنوان هزینه شرکت در آزمون کتبی)، واريز شده به حساب فراگیر شماره 5724031910 نزد بانك تجارت شعبه میدان ارم به نام واحدآموزشهای الکترونیکی دانشگاه شيراز. ( این مبلغ غیر قابل برگشت بوده و قابل پرداخت از طریق کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور می‌باشد.)
تذکر 1 :داوطلبان محترم می بایست اصل فیش بانکی را نزد خود نگه داشته ودر زمان شرکت در آزمون تحویل مسئول برگزاری دهند. شایان ذکر است بدون ارائه اصل فیش واریزی امکان شرکت در آزمون میسر نمی باشد.
تذکر 2 : متقاضیان مقیم در کشور امارات متحده عربی (دبی)جهت ثبت نام می بایست مبلغ 200 درهم به حساب شماره 0121022005020 بانک ملی شعبه دبی به نام دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز واریز نمایند . این مبلغ غیر قابل برگشت می باشد.

نکات مهم

 1: داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته که پس ازقبولی در آزمون کتبی جهت مصاحبه حضوری و یا بررسی پرونده دعوت می گردند، علاوه بر هزینه شرکت در آزمون کتبی می بایست جهت هزینه شرکت در مصاحبه و بررسی پرونده مبلغ 350,000 ریال به حساب فراگیر شماره 5724031910 نزد بانك تجارت شعبه میدان ارم به نام واحدآموزشهای الکترونیکی دانشگاه شيراز. ( این مبلغ غیر قابل برگشت بوده و قابل پرداخت از طریق کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور می‌باشد.)
تذکر  : متقاضیان مقیم در کشور امارات متحده عربی (دبی)پس از قبولی در آزمون کتبی می بایست مبلغ 250 درهم به حساب شماره 0121022005020 بانک ملی شعبه دبی به نام دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز واریز نمایند . این مبلغ غیر قابل برگشت می باشد.
تذکر 3 : متقاضیان مقیم کشور قطر ضمن مراجعه به رایزن محترم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر ، مبلغ 200 ریال قطر را جهت هزینه ثبت نام اولیه به آن رایزنی محترم پرداخت کرده و رسید دریافت نمایید . این مبلغ غیر قابل برگشت می باشد.

2: داوطلبان محترم می‌بایست فایل اسکن شده مدارک مندرج در بندهای 2 و 3 را از طریق محل در نظر گرفته شده در فرم ثبت نام ارسال نمایند.

3: تكميل و ارسال فرم تقاضانامه ثبت نام هيچگونه تعهدي جهت پذيرش متقاضي  براي دانشكده ايجاد نمي نمايد و پذيرش با توجه به ظرفيت هر رشته و قبولی طبق مراحل آزمون کتبی و  بررسی مدارک ومصاحبه (درخصوص بعضی از رشته ها) صورت گرفته و  دوره فقط در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد.

4: مسؤوليت صحت كليه مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام و پیوست‌های آن به عهده داوطلب خواهد بود و در صورت پذیرش داوطلب، در هر مقطعی که خلاف آن ثابت شود یا شرایط و ضوابط ورود به دوره را نداشته باشد از ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

5 : مهلت ثبت نام و تکمیل فرم آنلاین تا پایان وقت اداری تاریخ 15/4/89 می‌باشد

 6:  به مدارك ناقص يا مداركي كه پس از مهلت مقرر (15/4/89 ) ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. (مگر در مواقعی که از طریق سایت دانشکده زمان ارسال مدارک تمدید گردد).

7: دانشکده جهت ثبت نام مقدماتی داوطلبان، بر اساس فرم ثبت نام در آزمون ارسال شده از طریق اینترنت که حاوی مدارک اسکن شده و اطلاعات لازم می‌باشد، اقدام می‌نماید و مسوولیت هرگونه اشتباه و یا عدم صحت موارد مندرج در این فرم بر عهده شخص می‌باشد.

8: داوطلبان گرامی می بایست جهت اطمینان از ثبت نام اولیه در تاریخ 31/4/89 به پرتال ثبت نام دانشکده مراجعه و از صحت قبولی مدارک اطمینان حاصل نمایند.

9: داوطلبان گرامی که ثبت نام آنها در پرتال ثبت نام دانشکده  موجود می باشد، می بایست جهت دریافت کارت شرکت در آزمون از تاریخ 1389/05/24 الی  1389/05/26 به پرتال ثبت نام مراجعه نمایند.

10: شایان ذکر است که آزمون کتبی در محل دانشکده آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه شیراز و ساختمان دانشکده واقع در تهران برگزار می گردد. که انتخاب یکی از دو محل فوق در پرتال ثبت نام  توسط شخص داوطلب خواهد بود.

تذکر : آزمون جهت متقاضیان کشور امارات متحده عربی (دبی) در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان در کشور فوق در مکانی که در اطلاعیه های بعدی مشخص خواهد شد برگزار می گردد.

 

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید