آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

خلاصه جلسلت حقوق ثبت

تاریخ انتشار: ۰۰۰۰/۰۰/۰۰

خلاصه ای از مطالب مطروحه در گارگاه کاربردی حقوق ثبت

تاکنون جلسات اول و دوم گارگاه کاربردی حقوق ثبت اسناد و املاک برگزار و مدرس محترم دکتر غلامپور مطالبی پیرامون حقوق ثبت اسناد بیان فرمودند که با توجه به درخواست بازدیدکنندگان سایت خلاصه ای از مطالب مطروحه بشرح آتی تقدیم می شود لازم به ذکر است که این گارگاه سه شنبه هر هفته ساعت 16 در محل دپارتمان تخصصی حقوق دادِستان برگزار می شود.


 

گرچه،در متون فانونی تعریفی از حقوق ثبت بعمل نیامده است اما از مطالعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک می توان استنباط نمود که حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک  است در دفاتر دولتی و رسمی.

واژه ثبت در زبان عربی صفت مشبهه است به معنی مقیم ثابت قدم در سخن و رزم.در زبان عربی به جای این کلمه از واژه تسجیل استفاده می کنند.ثبت در اصطلاح نیز این معنی می باشد که مجموعه اعمال اداری،حقوقی است که طی آن ایجاد،تغییر،زوال و انتقال حق را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست هایی رسماً یادداشت واعلام می کنند.

حقوق ثبت به دو بخش تقسیم می شود:1ثبت املاک:این بخش مهمترین بخش ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد.قنوات اراضی باغات و مستحدثات مورد مالکیت افراد به ثبت می رسد تا مالکیت آنها و حقوق صاحبان حق رسماً معین و محفوظ بماند.این بخش شامل جریان عملیات ثبتی از قبیل تقسیم حوزه ثبتی ،شماره گذاری و پلاک کوبی،توزیع اظهارنامه و قبول درخواست ثبت،رسیدگی به اختلافات در پذیرش درخواست ثبت املاک،انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی،تحدید حدود املاک،وصول اعتراض بر اصل و حدود و ارتفاقی ملک،ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت،اصلاح سند مالکیت و تغییراتی که در وضعیت املاک به وجود می اید ،رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و اشکالات و اشتباهات در حین عملیات ثبتی ،تفکیک و افراز می شود. 2:ثبت اسناد:این بخش بوسیله دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق صورت می گیرد به این نحو که اسناد مربوط ازدواج در دفتر ازدواج و اسناد مربوط به طلاق در دفتر طلاق و بقیه در دفتر اسناد رسمی با رعایت کلیه مقررات جاریه و عمدتا قانون ثبت ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،قانون ازدواج و آیین نامه های مربوط و سایر مقررات مرتبط ثبت می شوند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات و عقود و ایقاعات و تنظیم هر نوع سند رسمی مستقینا به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تحت ضوابطی تشکیل و تابع ادارات ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی خود می باشند،مراجعه می نمایند.

تعریف سند و اقسام آن

در قانون ثبت تعریفی برای سند نیامده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می کنیم.ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع،قابل استناد باشد.

فانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی

الف)سند رسمی

ماده 1278 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:اسنادی که در ادارات املاک و اسناد رسمی و اسنادی که در دفترخانه ها و اسنادی که در صلاحیت مامورین رسمی به ثبت رسیده باشد.

نوع اول اسناد به تاریخچه آن مربوط می شود که تا قبل از تاسیس دفترخانه های اسناد رسمی، ثبت املاک در خود اداره ثبت املاک ثبت می شده است.این نوع اسناد تا تصویب قانون سال 1307 که دفاتر اسناد رسمی را ایجاد کرد در غیر از مکان هایی که به تشخیص وزارت عدلیه دفتر اسناد رسمی ایجاد شده در خود ادارات ثبت املاک ثبت می شد تا تصویب قانون سال 1316 که فقط قل و انتقال اسناد را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داد.سند نوع دوم مصداق بارز اسناد رسمی می باشد که قانون دفاتر ازدواج و طلاق بعد از دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده شامل این نوع سند می باشد.سند نوع سوم مامور از جهت مکانی و زمانی باید دارای صلاحیت باشد والا جز اسناد رسمی قرار نمی گیرد و از شمول آن خارج است.

2)سند عادی

ماده 1289 قانون مدنی:غیر از اسناد مذکور در ماده 1278 سایر اسناد عادی است. و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه:هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی اس.مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد سندیت ندارد.

آیا اسناد رسمی قانون ثبت و اسناد رسمی قانون مدنی با یکدیگر تفاوت می کنند؟ در قانون ثبت از ماده 92 به بعد فقط اسناد رسمی که لازم الاجرایند را مطرح می کند بعبارت دیگر اسنادی که بدون حکم دادگاه قابلیت اجرا داشته باشند و تقاضای اجرا از دفترخانه بکنیم و دفترخانه به واحد اجرا ثبت ارسال کند.دامنه اسناد از دیدگاه قانون مدنی بسیار گسترده تر از قانون ثبت می باشد چرا که از نظر قانون ثبت سند رسمی سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1278 قانون مدنی زیرا ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند گواهینامه که توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود.

آیا ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجباریست یا اختیاری؟

ابتدا در مورد ثبت املاک این توضیح داده شود که که در قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1302 ثبت کلیه اموال غیر منقول در دفاتر املاک اختیاری شد و به کلیه اشخاصی که بعنوان مالکیت تصرف املاک واقع در حوزه ثبتی هر اداره بودند،اختیار داده شد ظرف 3سال نسبت به مورد تصرفی خود تقاضای ثبت نمایند و در خواست های رسیده تحدید حدود می شد و مراتب برای عموم آگهی می گردید و اگر ظرف مدت 5ماه اعتراضی نمی رسید ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت می شد و سند مالکیت صادر می گردید.چون شیوه ثبت عادی در تامین اهداف ثبت املاک مفید واقع نشد،به موجب قانون اصلاحی مصوب سال 1310مفاد قانون و مقررات قبلی به طور کلی منسوخ شد و طریقی که ثبت اجباری شکل گرفت که هم اکنون  نیز جاری و حاکم است وردم را مکلف می کند تا املاک خود را به ثبت برسانند.مطابق این قانوت ثبت املاک و نقل و انتقال آن در نقاطی که ثبت عمومی آگهی می شود اجباریست.(مواد 9-10-11-12-21ق.ث)

بر خلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قایم مقام آنها مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقول می باشند ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی که در قانون استثنا کرده است:

1)کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.(چه معاملات ناقل و چه معاملات غیر ناقل مانند عقد مزارعه)

2)کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است مانند حقوق ارتفاقی

از این ماده استفاده می شود که هر عین یا منفعت یا حقی مانند حق ارتفاقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد معاملات و عقود راجع به آن باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود زیرا در غیر اینصورت نقل و انتقال در دفتر املاک ثبت نمی شود و منتقل الیه مالک شناخته نمی شود.

در مقابل موارد دیگری وجود دارد که با تحقق شرایطی ثبت سند الزامی است و در صورت فقدان تمام یا بعض آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهد بود این موارد در ماده 47 قانون ثبت ذکر شده است.ماده 47 قانون ثبت می گوید:در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عذلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1)کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2)صلحنامه،هبه نامه،شرکت نامه.

در توضیح بند یک ماده 47 باید گفت املاک از حیث ثبت به سه دسته تقسیم می شوند1.املاک ثبت شده یعنی املاکی که تشریفات ثبتی مقرر در قانون ثبت مواد9-10-11-14و...به پایان رسانده اند 2.املاک فاقد سابقه ثبتی یعنی هیچکدام از تشریفات ثبتی را طی نکرده اند.3.املاکی که برخی از تشریفات ثبتی را طی کرده باشند که اصلاحا به این املاک املاک ثبت نشده یا املاک جریانی یا املاک در جریان ثبت می گویند.دفترخانه طبق اسناد مشتری از اداره ثبت استعلام وضعیت ثبتی ملک را می نماید و دفترخانه با شرح پرونده ثبتی سند را تنظیم می کند.

کاداستر:

سازمان ثبت اسناد و املاک برای بکارگیری پیشرفته ترین روشهای انفورماتیک و تجهیزات نوین نقشه برداری و مدرننیزه کردن امور تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک و تعیین میزان اراضی دایر و بایر و موات و موقوفات کشور به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی و جامعی از محدوده کلیه املاک کشور به همراه شماره ملک،مشخصات مالک و حدود و حقوق ارتفاقی به طور کامل و به نحوی در اختیار داشته باشد که همیشه امکان بازنگری به مجموعه اطلاعات میسر و ممکن باشد.این نظام را کاداستر می گویند.

کاداستر زیر نظر بخش املاک سازمان ثبت انجام وظیفه می نماید و مشتمل بر دو قسمت می باشد:

1)قسمت کارتوگرافی:

این بخش شامل تفسیرهایی است با اشل بزرگ،نقشه برداری و عکس هوایی که نشان دهنده تقسیم یک منطقه به قطعات با خطوط مشخص کننده است.

2)قسمت توصیفی:

دفاتر یا پروژه هایی است که حاوی نکات حقوقی اسناد با تبعات حقوقی(مالکیت ها)و سایر اوصاف فیزیکی و انتزاعی مربوط به قطعات تصویر شده بر روی نقشه می باشد.نقشه های سه بعدی با دقت زیاد و بصورت دیجیتال که دارای مختصات و ابعاد و مساحت حقیقی و طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع تا سطح دریا و اطلاعت قابل ضبط در رایانه می باشد.

مزایای کاداستر:

کاداستر که کامل و معتبر باشد دارای مزایای زیر است:

1)کاداستر برای مالکیت اراضی مدارک مستند فراهم می سازد و بدین ترتیب امنیت ایجاد می کند و انگیزه سرمایه گذاری در زمین را افزایش می دهد.

2)در خصوص اخذ اعتبارات زمین یا ملک وثیقه ای است در قبال اعتبار بلند مدت و ارایه اعتبارات از بانک ها،غالباً به توان وام گیرنده به ارائه اسناد مالکیت تهیه شده توسط کاداستر بستگی دارد.

3)معاملات اراضی آسانتر ارزانتر و سریعتر و کم خطرتر صورت می گیرد.

4)اختلافات مربوط به مالکیت در محاکم کمتر می شود و علاوه بر صرفه جویی هزینه دولت و شهروندان، روابط حسنه نیز بین همسایگان املاک توسعه می یابد.

گواهی امضا:

به موجب ماده 20 قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران : دفتر گواهی امضا دفتری است منحصرا" مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

اسنادی که ذیل آننه گواهی امضا می شود باید دارای ویژگی هایی باشند:

1) همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این اسناد باید عادی باشند. الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این اسناد باید عادی باشند.

2)گواهی امضا مخصوص نوشته هایی است که بار مالی منجز(قطعی)نداشته باشد بنابراین اگر بار مالی نوشته غیر منجز (غیر قطعی) باشد امکان گواهی امضا وجود دارد مثلا فردی می خواهد در اداره ای استخدام شود گواهی می دهد اگر مرتکب خسارتی شدم مسول جبران آن باشم.

3)نوشته ای که گواهی امضا می شود مسلم الصدور است یعنی انتساب آن امضا به آن شخص محرز است.

4)نوشته ایی که گواهی امضا می شود قابلیت صدور اجراییه ندارد بنابراین چنانچه در نوشته ای صدور اجراییه پیش بینی شده باشد نمی توان آنرا گواهی امضا نمود و الا به حقوق متعهد له لطمه وارد می شود.

 

 

 تهيه و تنظيم: امير صادق عليزاده كارآموز وكالت كانون وكلاي دادگستري