آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

سخنرانی استاد کاتوزیان در همایش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

سخنرانی استاد ناصر کاتوزیان در همايش اسکودا در بوشهر

تشكر ميكنم از احترامي كه شما به يك معلم پير ميگذاريد. نكته اي كه مايلم امروز عرض كنم در واقع دنباله عرايضي است كه در كنگره ملي وكلا گفتم. شعري از ابوحنيفه خواندم كه بيانگر اهميت و مخاطرات كار وكالت است. از چهار واو، پرهيز كن، وكالت، وديعه، وصايت و وقف. نه اينكه اينها زشت است كه بايد پرهيز كرد بلكه آنقدر مهم است كه بايد با احتياط نزديك شد چون ممكن است بسوزاند.


قدر متيقن اين ها، امانت است. وكيل امين است براي موكل و براي ملت. وكالت به نظر من شغل خصوصي نيست هرچند دولتي هم نيست و خدمتي عمومي است. از اين امانت ملي و امانت در برابر موكل، قواعدي استخراج مي شود كه مي توان آن را اخلاق وكالت يا آيين وكالت ناميد. اگر چنين آيين نامه اي براي وكلا باشد بسيار مفيد است. مطلبي بنده تهيه كرده ام كه داراي ۴ قسمت است. در رابطه با موكل و دادرسي و جامعه و قاضي.

در رابطه با موكل اولين وظيفه وكيل اين است كه دست از گفتن چيزهاي غلوآميز و نشدني بردارد. امانت اقتضا دارد كه واقعيت به موكل گفته شود. وظيفه دوم در رابطه با موكل، لازم است نتايج امر وكالت را طوري كه تشحيص ميدهد به موكل اعلام كند و نگويد صددرصد برنده است. مثل جراح بايد توضيح دهد و بگويد چه مسائلي ممكن است در ضمن دادرسي پيش بيايد و چه اشكالاتي ممكن است پيش بيايد و چقدر شانس دارد.

سومين وظيفه اين است كه اگر خواست موكل راه انحرافي انتخاب كند او را باز داريد كه اگر غير از اين باشد با امانت ملت منافات دارد. نكته سوم دستمزد است. آيين نامه حق الوكاله را مشخص كرده است. به نظر من يك وكيل خوب رضايت موكل خود را جذب ميكند و پول زيادي نميگيرد.

در مورد رابطه وكيل با دادرسي، وكيل بايد از پيچيده كردن دادرسي خود داري كند. وكيل بايد از فنوني كه بلد است براي راهنمايي قاضي استفاده كند نه پيچيده كردن و طولاني كردن دادرسي. قاضي نياز دارد به هدايت و حمايت شما. خود من وقتي قاضي بودم از همين راهنمايي ها استفاده ميكردم. سعي كنيد اين امانت را قاضي هم حس كند. در رابطه با خود قاضي هم وكيل بايد به قاضي احترام بگذارد. مسند قضاوت احترام دارد. در خارج هم قاضي و وكيل، با هر وضعيت علمي يا شخصيتي كه باشد، وكيل قاضي را عاليجناب خطاب ميكند. كار بدي نيست كه وكلا و قضات با لباس رسمي در دادگاه حاضر شوند.

در رابطه وكيل با اجتماع، از وكيل اين توقع مي رود كه با لباس مناسب در مجامع عمومي حاضر شود و بايد درجامعه، شان وكالت را حفظ كند. رفتار وكيل بايد با قاضي احترام آميز باشد اما تملق آميز نباشد. وكيل در عين حال كه نبايد خود را كوچك كند، نبايد تفاخر هم بكند. بگذاريد جامعه خود به خود به شما احترام بگذارد. هرچه افتاده تر باشيد مردم شما را ايستاده تر مي بينند.

رعايت مسائل فوق، مستلزم دو شرط است كه در اختيار وكيل نيست. وكيلي مي تواند به مقتضاي امانت رفتار كند كه هم امنيت شغلي و هم آزادي در دفاع داشته باشد كه اين دو به هم مربوط است. در همايش هايي كه وكلا هستند، اين دو چيز را فراموش كرده اند. در مورد امنيت شغلي در خصوص استقلال وكلا و مظالمي كه در اين زمينه هست و موضع كانونهاي وكلا صحبت زياد شده است، اما در موضوع امنيت در دفاع، به ميزان مناسب، صحبت نشده است.

بعضي از وكلا به خاطر دفاع از موكل در زندان هستند و اين انتظار مي رود كه وكلا و كانونها از قوه قضاييه بخواهد كه به پرونده وكلايي كه بابت دفاع از موكل به زندان رفته اند امعان نظري بكند. بنده به شخصه و بعنوان اعلام از طرف جامعه وكالت، اگر اجازه مي دهيد، آزادي وكلائيكه فقط به خاطر دفاع از موكلان در بازداشت هستند، از قوه قضائيه تقاضاي آزادي ايشان مي گردد.

بخشي از سخن هم مربوط به قضات است. ممكن است وكلايي منطقي خلاف قضات باشند بايد به اين اختلافات زياد بها داده نشود. مسائل اخلاقي و سياسي و اجتماعي مثل جرائم ديگر نيست و اختلاف سليقه ها نبايد به نحوي باشد كه آزادي وكيل در دفاع خدشه دار شود. من آنچه شرط بلاغ است ميگويم، تو خواه از سخنم خواه پندگير يا ملال.