آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

برگزاری همایش بایسته های قضاوت در ایران با حضور قضات دادگستری تهران

به همت انجمن علمی دانشگاه تهران همایش بایسته های قضاوت در حقوق ایران با حضور قضات دادگستری تهران(آقایان اجتهادی، رحیمی، شاهچراغ، صرفی و خانم محمدی) در روز یکشنبه 1391/12/6 و با موضوعات ذیل برگزار می شود.


 
دکتر عباس اجتهادی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه)
"آسیب شناسی قضاوت به مثابه یک شغل"
 
دکتر فرشاد رحیمی (معاون سرپرست دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه)
"شئونات رفتاری قضات و انتظارت پیش رو"
 
مریم محمدی (معاون دادستان تهران، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی)
"زنان، امر قضا و چالش های پیش رو"
 
سید حمید شاهچراغ (دادیار دادسرای تهران، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، مدرس دانشگاه)
"واقعیت های قضاوت در ایران"
 
مجید صرفی (دادیار دادسرای تهران، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه)
"ورود به قضاوت؛ بیم ها و امیدها"
 
زمان: یک شنبه 6/12/1391 - ساعت 14:30
مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – تالار شیخ انصاری