آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

 در مرحله ارزیابی آزمون مفهومی مهارتی (15 مرحله ای) سوالی با صدنکته آموزشی آمده است. این سوال در مورد تخفیف مجازات بر مبنای قانون جدید طراحی شده است و بیش از صد نکته مرتبط با مبحث تخفیف در درسنامه سوالات آمده است.
     دانلود رایگان سوال صد نکته ای در قسمت ادامه مطلب

به منظور توضیح نکات مندرج در درسنامه جلسه ای با عنوان "تخفیف مجازات در قانون جدید" برگزار می شود.این کلاس بصورت رایگان و در محل دپارتمان حقوق موسسه اندیشه سازان در روز دوشنبه 92/5/7 ساعت 17 برگزار می شود.لازم به ذکر است که مجموعا در آزمون های مفهومی مهارتی دادِستان بیش از 12 هزار نکته حقوقی آموزش داده می شود. (سوال 81 آزمون همان سوال صد نکته ای می باشد)


دانلود رایگان سوالات مفهومی و مهارتی وکالت 92 (آزمون تعیین سطح 15 مرحله ای) به همراه درسنامه

برای دریافت سوالات اینجا کلیک کنید.

برای دریافت درسنامه اینجا کلیک کنید.
یک سوال به همراه 100 نکته ی آموزشی
 
    * كدام گزينه از حيث حكم صحت متفاوت با ديگر گزينه هاست؟
    1) امكان تبديل مجازات شلاق تعزيري به جزاي نقدي در مقام تخفيف مجازات وجود دارد.
    2) امكان تخفيف مجازات حبس به جزاي نقدي به موجب ماده 37 قانون مجازات وجود ندارد.
    3) تخفيف در تعدد جرم و تكرار جرم هر دو وجود دارد.
    4)در قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس ابد به 10 سال حبس تقليل  مي يابد.
 

 

* گزينه (4) پاسخ مي باشد.
نكته 1: سه گزينه اول بشرح آتي صحيح مي باشند با مطالعه “صد نكته” در مورد تخفيف همراه ما باشيد.. براي شروع دقت كنيد كه در بند «ت» امكان تبديل ساير تعزيرات (غير از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به يك يا دو درجه پايين تر از همان نوع يا انواع ديگر پيش بيني شده است پس گزينه يك صحيح مي باشد.
نكته 2: تخفيف اختياري است.
نكته 3: تخفيف ماده 37 فقط در مورد مجازات تعزيري است.
نكته 4: تقليل يا تبديل لذا تقليل و تبديل با هم قابل جمع نيستند.
نكته 5: قيد جهت تخفيف در دادنامه ضروري است.
نكته 6: حتي در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه الزامي به تخفيف ندارد.
نكته 7: تخفيف ماده 37 در حين صدور حكم اعمال مي شود.
نكته 8: مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم يكي از جهات مخففه است.
نكته 9: دقت نماييد جهات مخففه متفاوت از ميزان تخفيف مي باشند.
نكته 10: به يك جهت امكان دو بار تخفيف وجود ندارد.
نكته 11: تخفيف قضائي و تخفيف قانوني به دو جهت منع نشده است.
نكته 12: تخفيف ماده 37 و 38 تخفيف قضائي است تخفيف قانوني همانند تبصره 2 ماده 718 (كتاب پنجم).
نكته 13: تفاوت هاي تخفيف قانوني و قضائي را بنويسيد.
نكته 14: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از كمك به مصدوم خودداري يا فرار نمايد امكان تخفيف وجود ندارد.
نكته 15: براي معافيت از كيفر در جرايم تعزيري درجه 7 و 8 وجود شرايط ذيل ضروري است:
1)  احراز جهات مخففه
2)  فقدان سابقه كيفري موثر
3)  گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن.
نكته 16: شاكي به چه كسي مي گويند؟ مدعي خصوصي به چه كسي است؟ (بند الف ماده 38)
نكته 17: ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در حال حاضر معتبر مي باشد.
نكته 18: اعمال ماده 6 قانون فوق در حدود و قصاص و ديات ممنوع است و فقط در محكوميت هاي جنحه اي (تعزيرات) امكانپذير است.
نكته 19: مطابق ماده 37 تبديل حبس به جزاي نقدي در مقام تخفيف ممكن نيست. چرا؟
نكته 20 : هدف از طرح نكات بصورت سوالي و بعضاً خلاصه ايجاد درگيري ذهني براي داوطلب به منظور تثبيت مطالب و كشف نكات جديد است.
نكته 21: تخفيف ماده 37 ويژه مجازات است و اقدامات تامين و تربيت را در بر نمي گيرد (به نكته 23 مراجعه كنيد).
نكته 22: تخفيف هم در تعدد جرم و هم در تكرار جرم امكان پذير است. (تبصره 3 ماده 134 و ماده 139)
نكته 23: تخفيف مجازات ها و اقدامات تاميني و تربیتي در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 193 امكانپذير است.
نكته 24: جهات تخفيف در مورد جرايم نظاميان همان جهات تخفيف در قانون مجازات اسلامي است (ماده 9 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح)
نكته 25: ميزان تخفيف در مورد جرايم نظاميان تابع مقررات خاص قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مي باشد.
نكته 26: اعمال تخفيف ماده 37 مانعه الجمع با اعمال تخفيف ماده 277 آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيست. (ماده 277 را به دقت بخوانيد)
نكته 27: تخفيف ماده 277 بعد از صدور حكم قطعي امكانپذير است در حاليكه تخفيف ماده 37 حين صدور حكم مي باشد.
نكته 28: گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت به موجب بند 2 ماده 6 آ.د.ك موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است و ما گذشت شاكي در جرايم غير قابل گذشت از جهات مخففه مي باشد.
نكته 29: بموجب رأي وحدت رويه شماره 587 ديوان عالي كشور تخفيف جزاي نقدي در جرم قاچاق ممكن نيست.
نكته 30: تشخيص استحقاق تخفيف در جرايم مطبوعاتي با هيات منصفه است.
نكته 31: مجازات جرايم كلاهبرداري، اختلاس، تحصيل مال از طريق نامشروع، غيرقابل تخفيف است. به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه نماييد.
نكته 32: مجازات مذكور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور غير قابل تخفيف است.
نكته 33: مجازات شروع به اختلاس و شروع به كلاهبرداري قابل تخفيف است.
نكته 34: نوآوري: در قانون جديد امكان تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار در مقام تخفيف پيش بيني شده است (بند ب ماده 37).
نكته 35: براساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر امكان تخفيف در مجازات هاي آن قانون وجود دارد و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه مي تواند تا نصف حداقل و در صورتي كه مجازات فاقد حداقل باشد تا نصف تخفيف دهد.
نكته 36: در قانون مواد مخدر در صورت مجود جهات مخففه امكان تخفيف مجازات حبس ابد به 15 سال حبس وجود دارد. (ماده 38)
نكته 37: در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام هم از طريق كميسيون عفو قابل تخفيف (تبديل) مي باشد.
نكته 38: بموجب ماده 1 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت كه هم اكنون لازم الاجرا است در حبس كمتر از 91 روز تبديل به جزاي نقدي الزامي است.
نكته 39: اعمال تخفيف هم در احكام حضوري و هم در احكام غيابي هر دو امكانپذير است.
نكته 40: تخفيف هم در جرايم عمدي و هم غير عمدي هر دو ممكن است.
نكته 41: تخفيف ماده 37 هم در مورد اشخاص حقيقي و هم حقوقي هر دو ممكن است.
نكته 42: كمي استراحت نماييد و سپس ادامه نكات را مطالعه كنيد.
نكته 43 : آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده، مي توان به ميل خويش بنا نمود. حقوقدانان مهربان هنوز فرصت داريد تا بناهايي را براي آينده زندگيتان بسازيد.
نكته 44: دادگاه تجديد نظر مي تواند بدون دخالت متهم مجازات وي را تخفيف دهد اما امكان تشديد را ندارد مگر؟؟
نكته 45: منظور از كيفيات مخففه قانوني همان معاذير مخففه است مانند ماده 554 كتاب پنجم.
نكته 46: منظور از كيفيات مخففه قضائي همان موارد مذكور در ماده 37 قانون جديد است.
نكته 47: بموجب ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در شرايطي اعطا تخفيف تا  مجازات در حكم اولي الزامي است:
1)  جرم تعزيري مي باشد.
2)  دادستان تقاضاي تجديد نظر خواهي نكرده باشد.
3)  محكوم حق تجديد نظر خواهي را ساقط و استرداد آنرا تقاضا كرده باشد.
4)  محكوك تخفيف را تقاضا نمايد.
نكته 48: منظور از عبارت «به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد» تقليل يا تبديل مجازات به گونه اي است كه براي شخص متهم سبك تر باشد و تشخيص آن با دادگاه مي باشد و دادگاه مي بايست به شرايط شخصي متهم توجه نمايد.
نكته 49: در صورتيكه فردي مرتكب جرم توهين غير ارتجالي شود مي تواند از تخفيف بهره مند گردد. به جهت بند پ ماده 38.
نكته 50: حسن سابقه و ندامت از جهات تخفيف مي باشند (نوآوري).
نكته 51: در ماده 19 انفصال دائم مجازات درجه 4 مي باشد و بموجب بند پ ماده 37 در صورت احراز جهات مخففه امكان تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال وجود دارد.
نكته 52: اعلام و اقرار متهم زماني از جهات مخففه مي تواند باشد كه در حين تحقيق و رسيدگي و موثر باشد.
نكته 53: تعليق مجازات و تخفيف آن مانعه الجمع نمي باشند.
نكته 54: تخفيف «فرتا» تعليق، تعدد، تكرار، تشديد.
نكته 55: در جرايم تعزيري 6 تا 8 اگر مرتكب توبه نمايد و اصلاح او براي قاضي محرز شود مجازات ساقط مي شود اما در ساير جرايم موجب تعزير (درجه 1 تا 5) دادگاه مي تواند تخفيف دهد. (ماده 115)
نكته 56: با تصويب تبصره ماده 139 قانون جديد، تبصره ماده 666 (كتاب پنجم) چه وضعيتي دارد؟
نكته 57: تقليل يا تبديل حدود توسط دادگاه ممكن نيست اما مجازات جدي تنها از طريق توبه و عفو بشرح آتي قابل تخفيف و تبديل اند. (ماده 219)
نكته 58: دلتان را بكنيد زير پايتان بگذاريد تا دستتان به هدف برسد اگر چند هدف داريد يكي را انتخاب كنيد.
گير كار اينجاست كه دلتان نمي آيد يكي از اهداف خود را فدا كنيد. چانه مي زنيد هي مي گوييد «حالا اينم كنارش، اشكالي داره؟» پاشنه آشيل انسان موفق هميشه اين بوده: انتخاب يكي، حذف بقيه.
نكته 59: تقاذف موجب سقوط حد و تبديل آن به مجازات تعزيري (شلاق درجه شش) مي باشد. (تبصره ماده 261)
نكته 60: در ماده 521 (كتاب پنجم) همكاري موثر در كشف جرم با مامورين از جهات تخفيف قانوني است.
نكته 61: رها كردن شخص توقيف شده مشروط بر آنكه وي زياده از پنج روز توقيف نشده باشد از جهات مخففه قانوني است كه در ماده 585 كتاب پنجم آمده است.
نكته 62: ربادهنده و راشي در صورت اضطرار از مجازات معاف مي شوند.
نكته 63: بموجب راي وحدت رويه 661 ديوان عالي كشور مورخه 22/7/1382 مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به اعتبار خود باقي است.
نكته 64: دادگاه بدوي مي تواند در مرحله واخواهي تخفيف دهد و منعي در مورد آن نداريم.
نكته 65: لزوم تعيين مجازات اشد در تعدد معنوي اصولاً مانع اعمال تخفيف نيست.
نكته 66: وجود جهات مشدده قانوني كيفر، مانع اعمال مقررات تخفيف مجازات در صورت وجود كيفيات مخففه نيست.
نكته 67: تعليق اجراي مجازات بعنوان تخفيف فاقد وجهات قانوني است.
نكته 68: دادگاه نمي تواند در مقام تخفيف مجازات را ساقط كند مگر در تعزيرات درجه 7 و 8 بشرحي كه گذشت.
نكته 69: ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بموجب ماده 277 قانون آ.د.ك 1378 نسخ ضمني شده است.
نكته 70: تخفيف مجازات با لحاظ كيفيات مخففه ارتكاب جرم مانع استفاده محكوم عليه از تخفيف به لحاظ تسليم حكم نمي باشد.
نكته 71: مجازات هاي قانون صدور چك اعم از حبس و جزاي نقدي در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفيف مي باشد.
نكته 72: در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه بايد راساً مجازات مخففه را مورد حكم قرار دهد و نمي تواند بدواً كيفر قانوني را تعيين و سپس آنرا به استناد ماده 37 تخفيف دهد و هر دو مجازات را در دادنامه قيد كند بلكه فقط بايد مجازات مخففه را بنويسد.
نكته 73: براي حكم به حداقل مجازات دادگاه نيازي به استناد به جهات مخففه ندارد و تعيين كيفر ميان حداقل و حداكثر از اختيارات دادگاه است.
نكته 74:  در جرايمي همچون معامله معارض، فروش مال غير و ... كه مجازات آنها مجازات جرم كلاهبرداري است مقررات مربوط به منع تخفيف جاري است و اين جرايم هم همانند كلاهبرداري غير قابل تخفيف مي باشند.
نكته 75: در مواردي كه براي يك جرم دو مجازات اصلي آمده است مانند ماده 657 دادگاه مي تواند هر دو مجازات را تخفيف دهد.
نكته 76: نكاتي كه برايتان جديد است را به «محشاي من» منتقل كنيد.
نكته 77: بموجب نظريه مشورتي اداره حقوقي مجازات تكميلي قابل تخفيف نيست چرا كه مصالح خاصي در انشاء آن مدنظر مي باشد.
نكته 78: در مورد مجازات تكميلي كه اصولاً حكم به آن اختياري است پس از گذشتن نيمي از مجازات با پيشنهاد قاضي اجراي حكم دادگاه مي تواند مدت زمان مجازات تكميلي را كاهش و يا آن را لغو نمايد. (ماده 24 قانون جديد)
نكته 79: بموجب رأي وحدت رويه 628 مورخه 31/6/1377 ديوان عالي كشور در صورت وجود جهات مخففه در جرم كلاهبرداري دادگاه ها نمي توانند مجازات را به كمتر از حداقل كاهش دهند.
نكته 80: در هر ايستگاه اتوبوس ژاپن نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما پياده روي به سمت هدف را ادامه دهيد.
نكته 81: داوطلب گرامي در قانون جديد فقط 3 ماده 37 و 38 و 39 در مورد تخفيف وجود دارد و اگر بخاطر آوريد در قانون 1370 فقط ماده 22 در مورد تخفيف وجود داشت با اين وجود ملاحظه مي كنيد كه مي توان از همين سه ماده چند نكاتي را فرا گرفت.
نكته 82: در حبس هاي ناشي از محكوميت هاي مالي موضوع ماده 2 قانوني نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تخفيف وجود ندارد چرا؟
نكته 83: براي اعمال تخفيف گذشت شاكي شروري نيست اما گذشت مي تواند يكي از جهات تخفيف باشد.
نكته 84: قصد و انگيزه (داعي) دو مقوله جدا از هم مي باشند آنچه مي تواند از جهات تخفيف باشد انگيزه شرافتمندانه است. فقدان قصد موجب عدم تحقق جرايم عمدي است.
نكته 85: در ماده 710 كتاب پنجم براي مرتكبين جرم موضوع آن ماده تخفيف پيش بيني شده است.
نكته 86: كلي گويي در باب تخفيف فاقد وجاهت قانوني است و دادگاه بايد شرايط و عواملي را كه موجب تخفيف مي باشد در حكم خود قيد نمايد.
نكته 87: در قانون جديد ماده 38 هشت جهت مخففه آمده است كه حتي وجود يكي از آنها براي اعمال تخفيف كافي است.
نكته 88: جهات مخففه در قانون قبلي 6 مورد بود.
نكته 89: جهات مخففه هم در قانون قبلي و هم قانون فعلي حصري مي باشند.
نكته 90: جهت تسريع در تدريس كلاس جزا لطفاً داوطلبان نكات را كامل فرا گرفته و سپس در كلاس حاضر شوند.
نكته 91: در بند ب ماده 38 همكاري موثر متهم در شناسايي شركا و معاونين آمده است كه مشابه آن در بند 2 ماده 22 قانون سابق آمده بود.
نكته 92: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي بعنوان يكي از جهات تخفيف در بند الف ماده 38 در بند 1 ماده 22 قانون سابق هم آمده بود.
نكته 93: بند پ ماده 38 همان بند 3 ماده 22 قانون سابق است البته كلمات موثر و بزه ديده جايگزين تحت تاثير و مبني عليه شده است.
نكته 94: مفهوم بند ت و بند 4 يكي است.
نكته 95: وضع خاص متهم و يا سابقه او كه در بند 5 قانون قبلي آمده بود تغيير يافته است به: ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبل كهولت يا بيماري.
نكته 96: بند 6 در بند ج ماده 38 منعكس شده است.
نكته 97: بند "چ" نوآوري است آنرا به خاطر بسپاريد اين مورد قبلاً از جهات مخففه نبوده است. «خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم».
نكته 98: بند" ح" نوآوري است و در ماده 22 قانون سابق از موارد جهات مخففه نبود.
«مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم» البته در قانون سابق بموجب تبصره ماده 42 نداخله ضعيف يك شريك در ارتكاب جرم از موجبات تخفيف قانوني و اجباري بود كه در قانون جديد از موجبات تخفيف قضائي بشمار مي رود.
نكته 99: گذشت شاكي براي صدور حكم معافيت از مجازات الزامي و اما براي تخفيف الزامي نيست.
نكته 100: مي گويند رسيدن به آرامش هدف است، بايد گفت آرامش تختگاه نوك كوه است آيا كوهنورد هميشه در آن خواهد ماند؟ بيشتر زمان زندگي او در كوهپايه و دامنه مي گذرد؛ به اميد رسيدن به آرامش اندك و دوباره نهيب   دل و دلدادگي به فرازي ديگر..
نكته صفر: مجازات كلاهبرداري رايانه اي (موضوع ماده 740 كتاب پنجم و ماده 12 قانون جرايم رايانه اي) تخفيف پذير است.
نكته بعدي را شما بنويسيد................