آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

 اسامی ممتازین علمی (رتبه های 1 تا 10) موسسه که درهمایش تقدیر موفق به دریافت جوایز علمی شده اند به شرح ذیل اعلام می شود

جهت مشاهده اسامی به ادامه مطلب مراجعه کنید.


1.ممتاز اول علمی و برنده 100میلیون ریال جایزه نقدی: آقای مجتبی اقنوم  با تراز ۱۱۵۹۴ (جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


2.  ممتاز دوم علمی و برنده 40میلیون ریال جایزه نقدی: آقای ابوالقاسم اسدی با تراز ۱۱۴۸۴(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


3. ممتاز سوم علمی و برنده 20میلیون ریال جایزه نقدی: آقای محمد رضا رباط جزی با تراز ۱۱۱۹۰ (جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


4. ممتاز چهارم علمی و برنده 10میلیون ریال جایزه نقدی: خانم سمیرا صادق زاده با تراز ۱۰۹۷۷(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


5. ممتاز پنجم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: خانم صفورا شفاعتی با تراز ۱۰۹۶۵(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک کنید)


6. ممتاز ششم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: خانم رقیه اسماعیل زاده با تراز ۱۰۶۷۶ (جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


7. ممتاز هفتم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: خانم نوشین نیرومند با تراز ۱۰۵۸۹(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


8. ممتاز هشتم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: خانم نفیسه سجادی با تراز ۱۰۴۵۲(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


9. ممتاز نهم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: آقای حجت فاتحی با تراز ۱۰۲۹۰(جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


10. ممتاز دهم علمی و برنده 5میلیون ریال جایزه نقدی: خانم زهره حسن نژاد با تراز ۱۰۲۶۳ (جهت رویت کارنامه ایشان اینجا کلیک نمایید)


جهت رویت تصاویر همایش تقدیر اینجا کلیک کنید.