آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

گروه سوم آزمون های مفهومی و مهارتی وکالت 93 از چهارم اردیبهشت ماه با برگزاری اولین آمایش آغاز می شود.برای تعیین سرنوشت آزمونی خود مطلوبست که دقایقی را به مطالعه دقیق مطالب مندرج در بودجه بندی اختصاص دهید و به موفقیت های داوطلبان موسسه نیز توجه کنید تا بهترین تصمیم را بگیرید.