آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

آمایش ناگفته های آزمون وکالت با حضور دکتر قاضی زاده و استقبال بی نظیر داوطلبان آزمونهای مفهومی و مهارتی برگزار شد.در این آمایش برنامه 20 مرحله آمایش، آزمون و بودجه بندی مطالعاتی تشریح شد.
داوطلبان تمامی گروههای شش گانه (آزمون 47 مرحله ای، آزمون 42 مرحله ای، آزمون 34 مرحله ای،آزمون 26 مرحله ای،آزمون 17 مرحله ای و آزمون 9 مرحله ای) می توانند جهت دریافت فایل  برگزاری این آمایش و فرم های مداد و بودجه بندی دو ماه پایانی به پرتال اختصاصی داوطلبان به نشانی dadsima.com  مراجعه نمایند.