آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

نتايج اوليه آزمون چهارگزينه اي(تستي) جذب مترجم رسمي(فني) قوه قضائيه سال 1394
 
بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون جذب مترجم رسمي (فني) قوه قضائيه مورخ 1394/5/9 مي رساند، که کارنامه داوطلبان برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است و داوطلباني كه در مرحله اول داراي حدنصاب نمره آزمون چهارگزينه اي (تستي) بوده اند، بعنوان داوطلبان مجاز معرفي شده اند، در صورتي كه در مرحله دوم نيز اين داوطلبان پس از تصحيح اوراق آزمون تشريحي داراي نمره حدنصاب مورد نظر حاصل از مجموع نمره آزمون چهارگزينه اي (تستي) و آزمون تشريحي باشند، اسامي آنان براي دعوت به مصاحبه مشخص و متعاقباً از طريق همین  سايت (سایت سازمان سنجش) اعلام خواهد شد. ضمناً داوطلبانی که درخصوص نتیجه آزمون تستی خود سوالی دارند می توانند حداکثر تاتاریخ 94/8/25 مراتب را کتباً برای اداره کل اسناد وامور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه ارسال نمایند. بدیهی است به مکاتبات واصله پس از این تاریخ پاسخ داده نخواهد شد.