آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

کارگاه حمایت از خانواده ویژه رزروکنندگان آزمونهای 50 و 48 و 36 و 32 مرحله ای گروه اول درتاریخ 95/05/02 ساعت 8 در محل موسسه برگزار شد
کارگاه حمایت از خانواده ویژه رزروکنندگان آزمونهای 50 و 48 و 36 و 32 مرحله ای گروه دوم در تاریخ 95/05/02 ساعت 11:30 در محل موسسه برگزار شد

متاسفانه مطلبی پیدا نشد.

مشاهده صفحه اصلی سایت