آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

لزامات قانونی وکالت در دعاوی کیفری

تاریخ انتشار: ۰۰۰۰/۰۰/۰۰

گزارشی از سمینار علمی  "الزامات قانونی وکالت در دعاوی کیفری"با حضور دکتر شاهچراغ

 

در تاریخ 20/11/90 سمینار علمی تخصصی با موضوع "الزامات قانونی وکالت در دعاوی کیفری" با حضور عده ای ازحقوقدانان و قضات وکلا و با سخنرانی دکتر شاهچراغ قاضی دادگستری تهران و مدرس دانشگاه در محل دپارتمان تخصصی حقوق برگزار گردید

"دانلود مقاله دکتر شاهچراغ"


در این سمینار علمی علاوه بر مفاهیم مقدماتی وکالت موضوعاتی  همچون نحوه محاسبه تمبر مالیاتی در دعاوی کیفری نقاط مثبت و منفی آئین نامه تعرفه حق الوکاله  حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده187ومواد قانونی  مرتبط از جمله قانون وکالت مصوب 1315 وماده103از قانون

مالیاتهای مستقیم مصوب1366مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.


جهت دانلود مقاله چاب شده دکتر شاهچراغ با همین عنوان اینجا کلیک نمایید


 

چکیده :

وکالت عقدی است جایز تابع قرارداد طرفین و ماده یک آئین نامه هم مبین همین ماده است (قرارداد حق الوکاله بین وکیل وموکل معتبر است) که موضوع این قرارداد  هم وکالت است هم حق الوکاله است

 نکات مندرج درآئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع187 قانون برنامه سوم توسعه

ماده187بعد از تصویب با اعتراضات زیادی همراه شد زیرا هزینه و تعرفه این وکلا با وکلای دادگستری متفاوت بود و ریئس قوه قضائیه در سال85 مجموعاًآئین نامه ای برای وکلای داد گستری و وکلای موضوع ماده 187در خصوص تعیین حق التعرفه آنها به طور مفصل تری تنظیم نمود که خود فی النفسه دارای ایراداتی است که باعث اختلافاتی شد.متأسفانه در قوانین کیفری ما وکالت در دعاوی  با محدودیتهایی روبرو است که به حقوق متهم و جامعه صدمه می زند.اگرچه هدف از تصویب قانون.آ.د.ک حفظ حقوق متهم است که متاسفانه وکلا با محدودیتهایی برای دفاع روبرو هستند که این نه به نفع متهم و نه جامعه است.

چرا که اگر وکیل وظایف خود رابه درستی انجام دهد هم به نفع دستگاه قضاست وهم باعث احقاق عادلانه ترحقوق است البته هدف از انشای این مقاله اصلاح این آئین نامه است.

 پیشنهادات وارده برای اصلاح آئین نامه :

1.رئیس قوه قضائیه حق وضع آئین نامه اجرایی هیچ قانونی را ندارد.

2.تعیین اینکه چرا این آئین نامه حایز اهمیت است؟

طبق ماده2 این آئین نامه اگر به موجب قرار داد فی ما بین طرفین مبلغ حق الوکاله مآزاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه وارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده103مالییاتهای مستقیم مصوب1366لازم خواهد بود و چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت کند عمل وکیل در صورت انطباق با ماده201 آن قانون قابل تعقیب جزایی است قضات ومدیران دفاتر و کارمندان مسئول انطباق تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته وضمن بازرسی وکنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم کنند.

همچنین طبق ماده103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را قید کنندو معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی در وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. ولی متاسفانه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی از وکلا این تکلیف قانونی برداشته شده که آنها می توانند طبق تعرفه جهت حق الوکاله عمل کنند وجالب اینجاست که همه به این نظریه  مشورتی جامه عمل پوشانده و از اجرای قانون صریح سر باز می زنند  البته جای امیدواری است که در مشهد این قانون به درستی اجرا می شودو وکلا مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون هستند.

نکات مندرج در ماده103:

1.وکلا مکلفند در خود وکالتنامه رقم را بنویسند نه اینکه طبق تعرفه رقم را معین کنند.

2.معادل پنج درصد به عنوان علی الحساب مبلغ نوشته شده را تمبر ابطال کنند که در صورت عدم رعایت این ماده قضات به وکلا اخطار رفع نقص می کنند ولی متاسفانه عده ای ازوکلابه منظور عدم ابطال تمبر اعلام می کنند که رایگان وکالت می کنند.شایان به ذکر است که این تمبر مالیاتی مالیات بردارایی است نه مالیات بر درآمد .

حال طبق تبصره همین ماده (103)در هر مورد که طبق مفاد همین ماده عمل نشود وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود پس در نتیجه اگر دعوا قابل قبول نباشد سمت محرز نیست و در صورت عدم طرح ، دعوا قابل رسیدگی نیست و در نتیجه در دعوای کیفری با توجه به  مواد قانونی قابل رسیدگی نیست و صدور قرار منع تعقیب حتمی است که این خود باعث عدم رسیدگی به دعوا می باشد . البته طبق نظر دکتر شاهچراغ اخطار رفع نقص یک شیوه مناسب برای حل این مشکل است زیرا اخطار رفع نقص از سوی مرجع کیفری نه تنها ایرادی  ندارد بلکه یک تکلیف قانونی است که همچنین این تکلیف در آئین دادرسی مدنی هم وجود دارد .


تهیه و تنظیم:مهسا موسوی کارآموز وکالت دادگستری و مشاور دپارتمان تخصصی حقوق دادستان