آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

موسسات آموزشی حقوق، ارائه کلید اشتباه، تخمین رتبه و پیشنهاد دادِستان

 

متاسفانه میان موسسات آموزشی درباره آزمون وکالت سنتی ناصواب باب شده و هر موسسه ای تلاش می کند که با ارائه کلید(حتی بدون مشورت با اساتیدش) در همان روز آزمون اعلام نماید که در ماراتن اعلام زود هنگام کلید پیروز شده است صرفنظر از اینکه آیا این کلید سوالات توسط اساتید بنام و معتبر تایید شده است یا نه؟ متاسفانه آنقدر در کلیدهای اعلامی موسسات تعارض وجود دارد که یک داوطلب در یک موسسه معدلش 8 و در موسسه دیگری 10 شده است و احتمالا با کلید کانون عددی دیگر خواهد شد.البته تردیدی نیست که میان کلیدهای ارائه شده بایستی از برخی موسسات تقدیر نمود....


زیرا واقعا برای تنظیم آن تلاش علمی داشته اند اما متاسفانه برخی موسسات دیگر آنقدر در ارائه کلید، غیر علمی و غیر تخصصی عمل نموده اند که با اعتراض داوطلبان مواجه شده و متاسفانه با همین پاسخنامه غلط  اقدام به تخمین رتبه می نمایند که این موضوع موجب ورود اضطراب و نگرانی به داوطلبان میشود. جالب است که همه موسسات ارائه خدمات رایگان به داوطلبان را به منظور رفع نگرانی آنها جزء شعارهای خود می دانند. در این نوشتار دادِستان پیشنهاد می کند که موسسات از این مسابقه  نامعقول که ضرر و اضطراب آن متوجه داوطلبان میشود انصراف داده و با ترکیب گروه های علمی و اساتید خود یک پاسخنامه و کلید اجماعی و اتفاقی را پس از کسب نظر اساتید بنام ارائه کنند و حتی نام اساتید پاسخ دهنده را ذکر کنند بدیهی است که با این اجماع، کانون وکلا هم در ارائه کلید صحیح و حتی حذف برخی سوالات نظر اجماعی(ویا اکثریت)این کمیته علمی را خواهد پذیرفت و اتفاقاتی همانند سال گذشته در ارائه چند باره پاسخنامه تکرار نمی شود.