آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ر‌یزی کشور (سابق) و به استناد ماده (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:


۱ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره(۲) اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ در صورتی که دستگاه‌های یادشده دارایی‌های مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیأت وزیران ارایه می­کند.

۲ـ آیین‌نامه یادشده به عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره» با رعایت مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح زیر برای اجراء در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می‌شود:

الف ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف یکصد و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴۲) ریال. سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اوراق صکوک اجاره این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تعیین می‏شود.

ب ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی جزء (۱۱) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف هفت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری