آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

قانون بازار اوراق بهادارمصوب 1384

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

قانون بازار اوراق بهادارمصوب 1384


فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هايي که در اين قانون به کار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

1. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است که به موجب مادة (3) اين قانون تشکيل مي‌شود، و بعد از اين "شورا" ناميده مي‌شود.


2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب مادة (5) اين قانون تشکيل مي‌شود، و بعد از اين "سازمان" ناميده مي‌شود.

3. بورس اوراق بهادار: بازاري متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شرکت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.

4. هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب مادة (37) اين قانون تشکيل مي‌شود.

5.کانون: کانون‌هاي کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکل‌هاي خود انتظامي است که به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.

6. تشکل خودانتظام: تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون بر عهده دارد و هم‌چنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام‌بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را که لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا کند.

7. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.

8. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکة ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پاية مذاکره صورت مي‌گيرد.

9. بازار اوليه: بازاري است که اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.

10. بازار ثانويه: بازاري است که اوراق بهادار، پس از عرضة اوليه، در آن مورد دادوستد قرار مي‌گيرد.

11. بازار مشتقه: بازاري است که در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا کالا دادوستد مي‌شود.

12. ناشر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌کند.13. کارگزار: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌کند.

14. کارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به‌حساب آن‌ها و يا به‌نام و حساب خود معامله مي‌کند.

15. بازارگردان: کارگزار/معامله‌گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه‌و‌تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة‌ نوسان