آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

رسانه‌ها و مسئولیت مدنی ( قسمت اول )

تاریخ انتشار: ۰۰۰۰/۰۰/۰۰

رسانه‌ها و مسئولیت مدنی ( قسمت اول )


 دکتر علیرضا حسنی* - سیدرضا هاشمی**

چکیده:

رسانه‌ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان‌که ژان استوتزل در کتاب روان‌شناسان اجتماعی می‌نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده‌ها، عبارت است از انتقال اندیشه‌ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه‌ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه‌هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه‌ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است1.

پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه بلحاظ ارزش‌های ذاتی رسانه‌ها از جمله آزادی و خبررسانی و........ ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و... به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا راهکارهایی منسجم و دقیق و درعین حال هم‌سو با ادامه فعالیتهای قانونی و منطقی رسانه‌ها با رعایت ضروریات حقوقی اتخاذ گردد.


مقاله حاضر تلاش می‌کند با مطالعه جوانب موضوع به بیان راهکارهای مزبور بپردازد و راه را برای طراحی مناسب‌تر اعمال جبران ضرر زیان دیده ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم آورد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی- فعل زیان بار- سببیت- رسانه


مقدمه:
مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده ‌است قواعدی هم‌چون لاضرر- تسبیب- اتلاف- غرور- و قاعده علی الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان‌دیده است. این ضرر ممکن است بر اثر افعال عادی شهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضرر ناشی از فعالیت رسانه‌ای که محل بحث در این مقاله است وارد آید وراهکارهای قانونی جبران ضرر زیان‌دیده ناشی از اقدامات و فعالیت‌های رسانه‌ای از مباحث اصلی مقاله حاضر است.


در قوانین موضوعه در باب رسانه‌ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه‌ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان‌دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می‌توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده از این‌گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است2. رسانه‌ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان‌کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه را مضیق ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به‌همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه‌ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. با نگاهی گذرا به گذشته رسانه‌ها، معین است که مثلا در [حوزه] روزنامه‌نگاری،روزنامه‌نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت‌ها به رسانه‌ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال‌الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی‌ بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند [نمونه‌هایی از این دست روزنامه‌نگاران هستند] بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است. اما این همه ماجرا نیست بلکه گاهی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابه‌جا و غیرقانونی به اشخاص می‌گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.


این راهکارها براساس رسانه‌های متفاوت گاهی مختلف و گاهی بلحاظ ریشه و پایه تمام فعالیت‌های رسانه‌ای (خبررسانی) مشترک است. به همین جهت به‌لحاظ حفظ صیانت از رسانه‌ها و اهداف مترقی آن به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی در دنیای حاضر مسئله مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم این بخش از چالش‌های فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است و ضرورت بازنگری به ساز و کارهای قانونی و ساختارهای نظارتی در این حوزه نظیر هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگاه‌های مطبوعاتی و قوانین حاکم بر این بخش بیش‌از پیش احساس می‌شود.3

1- مفهوم ضرر
آنچه در ابتدای بحث باید معین شود اینکه اساساً واژه ضرر که مفهومی عرفی است و متناسب با زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است؛ دارای چه مفهوم و تعریفی است. اصحاب لغت و شارحان حدیث درباره معنی این دو لفظ ضرر و ضرار، اختلاف دارند. جوهری می‌گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می‌گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است»4 و بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته‌اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجوداست یا مقتضی نزدیک آن، به گونه‌ای که عرف آن [را] موجود می‌شمارد، ایجاد می‌شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی (عمید زنجانی عباسعلی 1382 ص121.)
در خصوص رسانه‌ها می‌بایست ضررهای مادی یا معنوی را برطبق مصادیق مربوطه تعیین نمود. فرضاً چنانچه کسی حق انتشار یک اثر ادبی را که برای نویسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نماید موجبات ورود ضرر به نویسنده را فراهم نموده و یا اگر شخصی در قالب یک گزارش رسانه‌ای محصول کارخانه‌ای را غیربهداشتی اعلام نماید عملاً موجب زیان کارخانه تولیدکننده محصول مربوطه گردیده است و یا چنانچه روزنامه، نشریه، رسانه صوتی و تصویری علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی هجونامه‌ای منتشر نماید؛ موظف به جبران زیان وارده به متضرر است که قوانین مختلف در این راستا مؤید موضوع است در شرع نیز جبران ضرر واجب است و ضرر ناشی از فعل مجنون و نائم نیز ضمان‌آور است5 چه رسد به اصحاب رسانه که از فرهیختگان جامعه‌اند.


1-1) ضرر مالی

در تعریف ضرر مادی آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»6 به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های همگانی به دو گونه محقق می‌شود. 1- نفس عمل رسانه و نوع ضرر به حقوق مادی و مالی به افراد است 2- هنگامی‌که عمل رسانه مقدمه و زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می‌بایست فعل یا ترک فعل زیان‌بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم رسانه‌ای همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه‌ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی رسانه‌ای با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می‌کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می‌کند که عدم درج به‌لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

2-1) ضرر معنوی
واژه معنوی در برابر مادی بکار رفته (توپا ابراهیمی شبیر 1388) ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. (جعفری لنگرودی تعریف ضرر معنوی) زمانی که فردی توسط رسانه‌ای مورد توهین قرار می‌گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی‌شود اما به‌لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می‌گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه‌ای ضرر معنوی محسوب است.قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در مقام تبیین ضرر معنوی آن را کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته که نمونه‌هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است»و یا در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل است: در بند دوم این ماده آمده است: 2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1385.... در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 دراین خصوص مقرر می‌دارد:
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم برخسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

2- (مبانی ورود ضرر)

2-1) فعل زیانبار

وجه مشترک کلیه اعمال زیان‌بار با اندکی مسامحه که می‌توان همه آنها را به جرم به معنای وسیع آن اعم از مدنی و یا کیفری تعبیر نمود آن است که جبران خسارت ناشی از آنها را اخلاق و قانون ضروری می‌داند1.(قهرمانی نصرالله-1377 ص27) درخصوص جبران خسارت بزهدیده مبانی متعددی ذکر گردیده است. آنچه که مبنای ورود ضرر به دیگری می‌گردد گاه از قصور و کوتاهی رسانه ناشی می‌شود و گاه از تقصیر و نحوه اقدام به تهیه خبر، گزارش و... حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً به چند فرضیه تمسک جسته‌اند که از آنجمله نظریات تقصیر و خطر است. همچنین نظریه تضمین حق نیز بیان شده که در بررسی و انتقادات وارده به آن به نظریه تقصیر برگردانده شده است.

2-1-1) نظریه تقصیر

تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده 953 ق.مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و تعدی و تفریط را در مواد 951 و 952 تعریف نموده است که در نهایت با الهام از این 2 ماده می‌توان گفت تقصیر عبارتست از عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می‌بایست انجام دهد (تفریط) و تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.8

از طرفداران نظریه تقصیر، تقصیر را اینگونه تعریف می‌کنند: تقصیر عبارت از انجام کار یا ترک فعلی است که اگر شخصی متعارف و محتاط در شرایط بیرون و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد چنین عملی را انجام نمی‌دهد.9 در مسئولیت‌های حقوقی نه تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می‌گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر شناخته می‌شود حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد زیرا در تقصیر غیرعمدی، قصد مرتکب مداخله‌ای ندارد و از حیث نتیجه مانند تقصیر عمدی است و سبب ایجاد مسئولیت مدنی می‌‌گردد برای تحقق تقصیر باید رفتاری در عرصه جهان خارج وجود داشته باشد ولی همچنانکه رفتار زیان‌آور می‌تواند ناشی از عملی مثبت (فعل) باشد عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می‌تواند همین نتیجه را داشته باشد در نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل بر این است که زیان وارده کاملاً جبران شود بنابراین ورود زیان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی است برخلاف مسئولیت کیفری که می‌بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است در فرض تقصیر، گاهی زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر برعهده خوانده دعوای مسئولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسئولیت ثابت کند که مقصر نبوده است بلکه عواملی دیگر در ورود زیان نقش داشته‌اند که قابل انتساب به وی نبوده است. مثلاً در مسئولیت‌های قراردادی همین که قرارداد اجراء نشود تقصیر شخصی که آنرا اجرا نکرده مفروض است و خواهان کافی است عدم اجراء را ثابت کند.10 رویه قضایی نیز در موارد استثنایی همیشه مأخذ تعریف تقصیر را احساس یا رفتاری معقول و عادی دانسته است که در این مأخذ عنصری از قابلیت انتساب عمل به مقصر وجود دارد. بنابراین می‌توان از تقصیر بعنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی است و گاهی قهری. در قراردادها که یک طرف تعهد به ایفاء تعهدی می‌کند درصورت تخلف نه تنها باید خسارت‌های ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.


بنابراین جهت حصول و ثبوت مسئولیت قراردادی ناشی از تقصیر حداقل سه شرط لازم است:
اول: وجود قراردادی معتبر و لازم‌الاتباع
دوم: ورود زیان به‌جهت نقص عهد از سوی یکی از طرفین
سوم: خودداری متعهد از انجام تعهد که مبنای ورود ضرر بوده است.


تقصیر در مسئولیت‌های قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم کننده روابط بین طرفین باشد وجود نداشته باشد یا زیان دیده نخواهد براساس ضمان عقدی مطالبه حق خود کند بنابه نظر اقوی حل و فصل اختلاف و تعیین مسئولیت احتمالی زیان زننده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قهری (ضمانت‌های قهری) صورت می‌گیرد.

 

برای تحقق مسئولیت مدنی قهری و صرف نظر از استثناهای مطرح قانونی اصولاً تحقق سه رکن ضروری است: 1- فعل زیانبار 2- تحقق ضرر 3- رابطه سببیت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر. بنابراین ضررهای حاصله از فعالیت رسانه‌ای را می‌توان در قالب تقصیر قهری بررسی و جستجو نمود که در این بین با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت‌های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، لکن اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند.11 بنابه مراتب مذکور توجه به این نکته لازم است که گاهی تحمیل مسئولیت به رسانه از باب تقصیر (تخلف) آن رسانه در وظابف و تکالیف خود است که موجب ورود خسارت به غیر شده است.

به نحو خلاصه این که مطابق نظریه تقصیر شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد بنابراین نظریه، زیان دیده می‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می‌باشد بنابراین این طبق نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت مدنی است.12

2-1-2) نظریه خطر:

نظریه خاطر (Risk) را برخی حقوقدانان عرب‌زبان تحت عنوان نظریه تحمل‌التعبه و بعضی با عنوان نظریه المخاطر ذکر نمودند در نظریه خطر مسئولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است پس اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت براساس این نظریه سهل است13. اما در پاسخ به این نظر اینکه حذف تقصیر در اثبات کار را دشوار می‌سازد همین امر و انتقادات فراوان وارده به نظریه خطر موجب بروز انواع نظریه‌ها در باب خطر گردید که از آنجمله نظر خطر در برابر انتفاع مادی است که هر کس از کاری سود می‌برد باید زیان‌های ناشی از آن را تحمل کند و نظریه خطرهای ایجاد شده نیز فاعل فعل زیانبار مسئول هرگونه فعالیت زیانباری است که ایجاد کرده است خواه از نظر مادی یا معنوی منتفع شده یا نشده باشد و نظریه خطر نامتعارف نیز که براساس آن نامتعارف بودن فعالیت براساس ضابطه‌ای که عرف برحسب شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد تعیین می‌شود. مطابق این نظریه هرکس در اثر انجام فعالیت خود خطرهایی ایجاد می‌کند و موجب زیان او می‌شود و مسئول است برپایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاصی وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری واردآید عامل زیان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت کند14.


2-1-3) نظریه تضمین حق:

این نظر در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق‌ زیان‌دیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنانکه برخی نویسندگان گفته‌اند در پاره‌ای از مسایل و موضوعات نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف‌کننده غیرعمدی مال دیگری قانون‌گزار جز به رفع ضرراز مالک نمی‌اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است15 و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثه‌های رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد.16 براساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تصمین شود و هیچ‌کس حق بخطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ‌یک از نظریات یاد شده نمی‌توانند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در هریک از این نظریه حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.17


2-1-4) نظریه‌های مختلط:
این نظریه معتقد است که هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در پاره‌ای از مصادیق نظریه خطر و گاهی نظریه تقصیر باید مورد عمل قرار گیرد.آنچه از تمامی نظریات فوق بر می‌آید اینکه تمامی این نظریات در جهت جبران خسارت دیده است و همه استدلالات و نظریه پردازیها و راهکارها و دکترین حقوقی در جهت کاهش آلام مادی و معنوی زیان دیده است حال اگر عامل زیان و فاعل فعل زیان یک رسانه باشد صرف نظر از مبانی مسئولیت مذکور که تاکنون همگی براساس دکترین حقوقی ذکر گردیده و ضرورت جبران زیان دارای مبانی شرعی نیز هست که با توجه به روش زندگی در کشور اسلامی آنهم منطبق با فقه شیعه تأسی به روایات و احکام و نظریات فقهی نیز مستندی قوی در تحمیل جبران ضرر به متضرر است هرچند که در حقوق ایران در جهت اثبات ضرر براساس تئوری حاکمیت اراده پیش‌بینی شخص مسئول در مرحله ثبوت است و برای حکم به مسئولیت متعهد متخلف پیش بینی مذکور باید اثبات گردد و این اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممکن است تحقق پیدا کند.18

3- اقسام فعالیت رسانه‌ای

در جهت تقسیم بندی اقسام ضرر در رسانه‌ها باید به 2 گروه ضرر و زیان متأثر از رسانه‌ها توجه داشت. بعضی از زیانهای وارده به لحاظ طبع رسانه عمومیت داشته و بعضی نیز به اقتضاء نوع فعالیت یک رسانه زیانی مخصوص و خاص آن رسانه است.

3-1- رسانه‌های مکتوب

رسانه‌های مکتوب شامل کتب و مطبوعات است. مطبوعات و کتب از شناخته‌شده‌ترین رسانه‌ها هستند که تاثیری عمیق بر افکار عمومی دارند. منطبق با قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده وزارت مذکوراست عموما آنچه که مبنای مسئولیت رسانه در جبران است ارتکاب مطبوعه به فعل زیانبار است که در خصوص نشریات و روزنامه‌ها تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات آورده است مسئولیت (به معنای عام اعم از کیفری و حقوقی) مطالبی‌که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود. ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات چند تبصره به این ماده اصافه کرده است که از آن‌جمله تبصره 7 را می‌توان نام برد که «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخ