آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

آغاز برنامه ریزی،ورود به عرصه رقابت حرفه ای در آزمون وکالت سال 96 با شرکت در برنامه پیشرو،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05136050072 تماس حاصل فرمایید
جهت رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستوجر ویژه تمامی گروههای آزمونی به سایت reg.dadsima.com مراجعه نمایید

چکیده سخنرانی استاد عبدالله شمس با عنوان

برگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا

در مورد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و با موضوع برگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا، استاد و مولف کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس در روز چهارشنبه 1391/8/24 و در محل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد سخنرانی نمودند که چکیده و تصاویر آن در قسمت ادامه مطلب آمده است.


موضوع بحث:ماده 39قانون اجرای احکام مدنی(برگرداندن اجرای حکم به حالت اولیه اش)

توضیح برخی اصطلاحات:محکوم علیه جدید=کسی که طبق رای ابتدائی محکوم له شده اما در زمان فسخ حکم به ضرر او حکم صادر ده است=محکوم له قدیم.

محکوم له جدید=کسی که طبق رای ابتدائی محکوم علیه شده اما در زمان فسخ حکم به نفع او حکم صادر شده است=محکوم علیه  ابتدائی.

چکیده:اگر حکمی صادرشده  واجرا شود وپس ازآن حکم اجرا شده فسخ یانقض شودیا نسبت به ان اعاده دادرسی شود به دستور همان دادگاه همانطور که حکم اجرا شده است.عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا برمی گردد.

 در نظر دکتر شمس احکام از حیث شیوه اجرایشان  به 5دسته تقسیم می شوند:

1-دسته اول احکام مربوط به خلع ید در معنای اعمشان که شامل 3 دسته می شود:1- خلع ید به مع اخص 2- احکام مربوط به رفع تصرف عدوانی 3-احکام مربوط به تخلیه ید

هر3 این احکام درمقام اجرا به یک گونه میباشند ومامور اجرا به محل مراجعه کرده ومحکوم علیه را از محل بیرون نموده ومحکوم له را جانشین او مینمایند. درمورد ماده 39 که میگوید اگر حکمی که به موقع اجرا گذارده بر اثر فسخ یانقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجرا برمیگرد...در یک صورت هیچ مشکلی ایجاد نمیگردد وان جایی است که متصرف هنوز خود محکوم له قبلی باشد.اما در مواردی همچون جاییکه محکوم له درمحکوم به ملک یا بنایی ساخته است ومهمتر جایی که ملک در زمان برگشت حکم در تصرف ثالثی باشد بلااثر شدن حکم با مشکل مواجه میشود.درصورتی که در تصرف شخص ثالثی باشد طبق ماده44ق.ا.ا.م که در زمان اجرای اولیه حکم جاری است اگر عین محکوم به در دست شخص ثالثی باشد مانع اجرا نیست  بلکه از اثار دعاوی عینی این است که مدعی ثالث ظرف یک هفته فرصت دارد در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا کند تا جلوی اجرا را بگیرد.(اعتراض ثالث اجرایی)

2-دسته دوم احکامی که اجرای انها مستلزم امضای محکوم علیه زیر دفاترواسناد است که مصداق بارز ان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که در این مورد نیز در جاییکه ملک هنوز به نام محکوم له قبلی باشد با دشواری مواجه نیست وبا اجبار دادگاه محکوم علیه جدید مجبور به حضور در دفتر اسناد رسمی است ودر نهایت وعدم حضور نماینده اداره ثبت به جای او دفتر را امضا می نماید.اگر در زمان برگرداندن حکم  محکوم له قبلی(محکوم علیه جدید)ملک را به ثالثی منتقل نموده وبه نام او سند زده باشد طبق ماده 46ق.ا.ا.م برای جلوگیری از ضرر وزیان ثالث عین رادر حکم تلف انگاشته ومانند هر زمانی که در مقام ایفای تعهد عین معین تلف شده باشد متعهد که اینجا محکوم علیه جدید می باشد با قیمت مال مورد دعوا را بپردازد.

3-دسته سوم احکامی که محکوم به انجام عملیست که از ناحیه شخصی غیر از محکوم علیه شدنی است.با تنقیح مناط از ماده47ق.ا.ا.م که مربوط به زمان اجرای اولیه حکم است در صورت عدم امکان اجبار متعهد به اجرای حکم حکم دادگاه (که در این مرحله در واقع برگشت حالت اولیه می باشد)وضعیت توسط شخص دیگری به عقب کشانده شده وهزینه های ان از محکوم علیه گرفته می شود.

4- دسته چهارم احکامیست که اجرای انها مستلزم عملی است که فقط از جانب محکوم علیه شدنی است.  طبق تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م که میگوید:در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده729 ایین دادرسی (قدیم)عمل خواهد شد.که در ان ماده که بحثهای زیادی در مورد نسخ ان شده است امده:دراین صورت باید با مشخص کردن وجه التزام در هر روز تاخیر نسبت به اجرای حکم از او محاسبه گردد.

5- دسته پنجم احکامیست که اجرای انها مستلزم بازداشت یا فروش اموال محکوم علیه میباشد در این گونه احکام که دسته بسیار بزرگی را به خود اختصاص میدهد در موقع برگرداندن حکم نیز باید مالی را از محکوم علیه جدید توقیف نموده وبه فروش رسانید.

دکتر شمس با تمام این تفاسیر در نهایت دسته ششمی را فرض نمود و ان مواردی است که اجرا مستلزم  بازداشت مالی(عین معین)از محکوم علیه ودادن ان به محکوم له است.که البته معتقد به این می باشند که این دسته به خودی خود جداگانه محسوب نشده ودر فروض دیگر قابل احتمال است.در قدم اول در صورت وجود اصل مال همان مال برگردانده شده در صورت تلف یا انتقال به غیر قیمت ان پرداخته میشود.

 

تهیه و تنظیم:طاهره رییس الساداتی کارآموز کانون وکلای دادگستری خراسان