وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش بایدها و نبایدها در آزمون وکالت 1398

آمایش بایدها و نبایدها در آزمون وکالت 1398

1398/02/25

آمایش بایدها و نبایدها در آزمون وکالت 1398 در مشهد و سراسر کشور با حضور استاد قاضی زاده و مشاورین متخصص برگزار گردید. 

برای پیشروی هر چه بهتر اهداف مرتبط با موفقیت در آزمون وکالت بایدها و نبایدهای وجود دارد که آگاهی و عمل نسبت به آنها مسیر هر یک از دانش آموختگان را تغییر خواهد داد. در روند برنامه ریزی این آزمون اصولی چون مثبت اندیشی، نحوه مطالعه و طرح پرسش، تغذیه مناسب و ورزش باید مورد توجه هر یک از دانش آموختگان حقوقی قرار گیرد. 
استاد قاضی زاده در ابتدای این جلسه ضمن تاکید بر پرورش روحیه مثبت اندیشی با طرح این سوال؛ چه کنیم امیدوارتر باشیم؟ دانشپذیران حقوقی را به تفکر واداشتند. ایشان جهت پرسش به این پاسخ به تشریح هر یک از اصول مذکور پرداخته و از آنان درخواست نمودند علاوه تمرکز بر روی مطالعات خود، دقایقی از روز را به برنامه هایی که سبب ایجاد انگیزه و انرژی در آنها می گردد، اختصاص دهند. همچنین مطالعه تاردها و پیام های دانشیاران موفق را با اهمیت دانسته و توصیه نمودند حتما این متن های انگیزشی را مطالعه کنند. در ادامه با معرفی طرح گویا و نحوه استفاده از آن صحبت خود را به پایان رساندند. 
در پایان مشاوران متخصص مجموعه داداِستان تجربیات آموزشی خود در حوزه برنامه ریزی و مطالعه ا در اختیار دانشپذیران حقوقی قرار دادند.   جایزه ویژه حقوق دادن برتر