وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مسابقه حقوقی

مسابقه حقوقی

1398/03/13
جایزه ویژه حقوق دادن برتر