وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98

دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98

1398/03/20

جایزه ویژه حقوق دادن برتر