وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آیین نامه ابلاغی رییس قوه قضاییه ۱۳۹۸/۳/۲۷شیوه اجرای احکام قصاص و حدود و شلاق

آیین نامه ابلاغی رییس قوه قضاییه ۱۳۹۸/۳/۲۷شیوه اجرای احکام قصاص و حدود و شلاق

1398/04/01

آیین_نامه ابلاغی رییس قوه قضاییه ۱۳۹۸/۳/۲۷شیوه اجرای احکام #قصاص و حدود و شلاق

 با توجه به جدید و
#مهم بودن، ممکن است این آئین نامه مورد توجه #طراحان_سوال آزمون های حقوقی قرار گیرد.


@dadestanbook
جایزه ویژه حقوق دادن برتر