وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

چگونه یک تفکر صحیح و منطقی بر روی تصمیمات ما اثر میگذارد

چگونه یک تفکر صحیح و منطقی بر روی تصمیمات ما اثر میگذارد

1398/04/20

همه چیز نگرش است

چگونه یک تفکر صحیح و منطقی بر روی تصمیمات ما اثر میگذارد...به مشکلات به دید مساله نگاه کنید چرا که واژه مساله این دستور را به ناخودآگاه شما میدهد که قابل حل است و ذهن ناخوداگاه شما بدنبال پیداکردن  راه حل برای آن می گردد اما واژه مشکل شما را با با یک سردرگمی و یک موضوع غیرقابل حل مواجه میکند


فراموش نکنید همه چیز به نگرش شما در مورد آن موضوع بر میگرددفاطمه رئوفی فرد
مدیرگروه مشاورین آموزشی و انگیزشی داداستانجایزه ویژه حقوق دادن برتر