وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر

1399/02/11بر اساس ماده دو قانون کار ، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

روز جهانی کارگر را به همه کارگران زحمت کش این سرزمین و سراسر جهان شادباش عرض میکنیم


جایزه ویژه حقوق دادن برتر