وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

1399/04/29

امروز یکشنبه ۲۹تیر ۱۳۹۹ انتخابات هیات رئیسه دوره ۳۱/سال اول کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد و وکیل دکتر جلیل مالکی با ۹ رأی به عنوان سیزدهمین رئیس انتخابی این کانون برگزیده شد.

 همچنین در رأی‌گیری بین سه نامزد نایب‌رئیسی (صمد زاهد پاشا، سید مهدی حجتی و عبدالله سمامی) صمد زاهد پاشا و دکتر عبدالله سمامی به ترتیب با ٧ و ۶ رای نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شدند.

دکتر سوده حامد توسلی و دکتر محمود حبیبی به ترتیب با ۵ و ٣رای نیز به‌عنوان بازرس هیات مدیره این کانون انتخاب شدند.

گفتنی‌ست این دوره از انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز روز ۵ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شده و نتایج آن به شرح زیر بوده است:

١. سیدمهدی حجتی ١٩١٣ رای
٢. صمد زاهد پاشا ١٨۵٨ رای
٣. جلیل مالکی ١٨١٧ رای
۴.علیرضا آذربایجانی ١۶٩٩ رای
۵. محمود حبیبی ١۶٣٨ رای
۶. عبداالله سمامی ١۵٨١ رای
٧. نادر دیوسالار ١۴٩٨ رای
٨. حیدر حسن زاده ١۴٢۵ رای
٩. کارن روحانی ١۴١٧ رای
١٠. محمدتقی غفاری فردوئی ١٢٠١ رای
١١. میترا ضرابی ١١٨١ رای
١٢. سوده حامد توسلی ١١۶٨ رای
١٣. التفات سنائی ١١۵٢ رای
١۴. سعید باقری ١١٣١ رای
١۵. محمدرضا کامیار ١٠۴٩ رای
١۶. سهیل طاهری ١٠۴٠ رای
١٧. سیدکاظم حسینی ٩٧٢ رای
١٨. داریوش اشرافی ٨۵۶ رایجایزه ویژه حقوق دادن برتر