وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مدت کارآموزی اعضای شورای حل اختلاف

مدت کارآموزی اعضای شورای حل اختلاف

1399/11/01

مصوبه مجلس درباره مدت کارآموزی اعضای شورای حل اختلاف که در آزمون قضاوت و وکالت پذیرفته شوند


مصوبه مجلس درباره مدت کارآموزی اعضای شورای حل اختلاف که در آزمون قضاوت و وکالت پذیرفته شوند

به موجب ماده ۴۲ لایحه شوراهای حل اختلاف که  در مجلس به تصویب رسید «چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود 
و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‏ یابد:

۱- سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۲- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.»

این درحالی است که بر اساس قانون فعلی شوراهای حل اختلاف،  چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌ سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.جایزه ویژه حقوق دادن برتر