وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

1396/03/28

 تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور در جلسه مورخ ١٣٩٦/٠٣/١٧ هیئت وزیران تصویب و با شماره ٣١٤٧٢ مورخ ١٣٩٦/٠٣/٢٠ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.ثبت نام