وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اطلاعیه داداستانی

اطلاعیه داداستانی

1400/06/06قابل توجه داداِستانی های پنج گروه آزمونی،

 70    68    52    47    44    مرحله ای

عنایت داشته باشید با توجه به اطلاعیه جدید سازمان سنجش درمورد زمان آزمون وکالت1400 مرکز وکلای
 قوه قضاییه اصلاحیه تاریخ آزمون های جامع مفهومی مهارتی داداِستان درکلیه گروه ها به شرح تصویر تغییر یافت.
اطلاعیه اسکودا:
برای پیشگیری از تعویق‌های مکرر، زمان دقیق آزمون وکالت ۱۴۰۰ اسکودا بعد از هماهنگی با مراجع ذیربط اعلام می‌شود


جایزه ویژه حقوق دادن برتر