وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تاثیر تصویب طرح تسهیل بر آزمون وکالت

تاثیر تصویب طرح تسهیل بر آزمون وکالت

1400/07/21

ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت
با قانون جدید طرح تسهیل
تغییر کردکسانی که هفتاد درصد نمره میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون را کسب کنند در آزمون پذیرفته می‌شوند

با قانون جدید سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

آزمون وکالت و سردفتری با قانون جدید هر ساله برگزار خواهد شد.

در صورت استنکاف متولیان آزمون از برگزاری، وزیر دادگستری باید رأسا اقدام به برگزاری آزمون نمایند.

با ارسال این پست برای دوستان حقوقی خود آنها را از تغییرات جدید قانون مطلع کنیدجایزه ویژه حقوق دادن برتر