وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ظرفیت پذیرش آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۶ کانون وکلای گلستان

1396/05/01

نشست رییس کل دادگستری استان گلستان و معاونان  ایشان با اعضای هیأت مدیره دوره های پنجم و ششم کانون وکلای دادگستری گلستان در محل کانون انجام پذیرفت.

حسب تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کانون وکلای دادگستری گلستان در سال 1396 تعداد 45 کارآموز خواهد پذیرفت.ثبت نام