وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ظرفیت پذیرش آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۶ کانون وکلای خوزستان

1396/05/09

نوال نزاری رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در مصاحبه با پایگاه اینترنتی این کانون اعلام نمودند :در تاریخ 1396/04/31 جلسه با موضوع
کمیسیون ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با حضور ریاست کل دادگستری استان خوزستان ،رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان خوزستان و رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در خصوص تعیین ظریفت پذیرش کارآموز در آزمون سال 1396 کانون وکلای کشور تشکیل و پس از بررسی آمار و اطلاعات مستخرجه به شرح ذیل اتخاد تصمیم نموده :
1- پذیرش کارآموز آزاد ،75 نفر

2- ظرفیت پذیرش کارآموزان (بند د) ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلاء ،6 نفر (جذب از طریق آزمون مستقل)

3- پذیرفته شدگان باید بومی خوزستان باشند.

 با رعایت بند الف ) محل تولد براساس اسناد سجلی یکی از شهرهای خوزستان

ب) پنج سال آخر منتهی به آزمون را در استان خوزستان سکونت مستمر داشته باشد.


رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت:اطلاعات مربوطه به زمان و کیفیت ثبت نام از طریق آگهی منتشره اسکودا اعلام و در سایت این کانون قرار خواهد گرفت و متقاضیان می توانند اخبار و شرایط اختصاصی این کانون را تعقیب نمایند. این کانون مطابق رویه سال گذشته  در زمان ثبت نام قبول شدگان ، با استعلام از مراجع قانونی و انتظامی جهت اطمینان از صحت ادعای بومی بودن ، تحقیق لازم را معمول خواهد نمود.ثبت نام