وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مراحل و نتایج آزمون علمی و شخصیتی

1396/06/25

• دانلود فرم «تعهد محل خدمت» از سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از مسیر زیر:
لیست‌ها و فرم‌ها  → قسمت جذب و آزمون → http://www.qazahrm.ir
• تکمیل اطلاعات لازم در فرم (توجه: استان محل خدمت همان است که در جدول اعلامی آمده است، لذا در صورت مغایرت استان محل خدمت مندرج در تعهدنامه از پذیرش آن خودداری می شود)
• مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم تعهدنامه به صورت سند رسمی
• تحویل تعهدنامه رسمی محل خدمت به مدیریت جذب و سنجش به یکی از طرق زیر:
1. مراجعه حضوری خود داوطلب یا نماینده وی
2. ارسال از طریق پست پیشتاز به نشانی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره 3 قوه قضائیه (معاونت منابع انسانی)، طبقه هشتم، مدیریت جذب و سنجش، کد پستی 1599653316

ثبت نام