وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

معرفی نظام نوین آموزشی موسسه داداستان

معرفی نظام نوین آموزشی موسسه داداستان

1396/10/10

چه بخوانم و چطور بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم و به چه شیوه ای مرور داشته باشم؟ بهترین منابع کدام منابع است؟ چند ساعت در روز و با چه سرعتی مطالعه کنم...

این سوالات اولین و مهم ترین سوالاتی است که حقوقدانان در ابتدای مسیر با آن روبرو هستند و دانستن پاسخ آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. چراکه پایه و ستون اولیه بنای مطالعاتی آنها را قرار می دهد.
در آمایش معرفی نظام نوین آموزشی ضمن پاسخ گویی به این سوالات موارد ذیل نیز تبیین و مشخص می گردد:
الف- معرفی نظام نوین آموزشی موسسه و نحوه استفاده از آن
ب- آموزش شیوه صحیح مطالعه با تبیین مراحل پنج گانه
پ- آموزش اصول و قواعد برنامه ریزی مطالعاتی(روزانه، هفتگی)
ت- آموزش نحوه استفاده از دفتر برنامه ریزی «قطار برنا» و  شیوه  صحیح محشا نویسی
ث- آموزش شیوه همخوانی، شیوه مطالعه و استفاده از بودجه بندی
ج- موج مهربانی با موضوع افزایش اعتماد به نفس و کسب موفقیت های بزرگ

این آمایش برای گروه اول آزمونی، حقوقدانان شرکت کننده در بودجه بندی 64 مرحله ای در تاریخ چهارم دی ماه برگزار شد و تاریخ برگزاری آن برای گروه های دیگر آزمونی نیز اعلام خواهد گشت.جایزه ویژه حقوق دادن برتر