وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

برگزاری آزمون مشاوره حقوقی استان کرمانشاه 10 اسفند 1396 برگزار می شود.

برگزاری آزمون مشاوره حقوقی استان کرمانشاه 10 اسفند 1396 برگزار می شود.

1396/11/21

آزمون مشاوره حقوقی و وکالت داوطلبین استان کرمانشاه که به علت حادثه ناگوار زلزله به تعویق افتاده بود در روز پنجشنبه مورخ 1396.12.10 در همان استان برگزار میشود.جایزه ویژه حقوق دادن برتر