وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام نحوه اعتراض به نتایج آزمون مشاوره حقوقی1397/ زمان‌بندی ارائه مدارک پذیرفته‌شدگان

اعلام نحوه اعتراض به نتایج آزمون مشاوره حقوقی1397/ زمان‌بندی ارائه مدارک پذیرفته‌شدگان

1396/11/21

پیرو اعلام نتایج آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 96 نحوه اعتراض و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان اعلام شد. 
1-     بر اساس آگهی اعلام نتایج آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 96 از تاریخ 23 بهمن ماه 1396 لغایت 23 اسفندماه 1396 لازم است پذیرفته شدگان مدارک خواسته شده را به دفاتر هیأت مدیره استانی تحویل دهند.

2-     پذیدفته شدگان حوزه های قضایی استان تهران باید طبق برنامه ذیل نسبت به حضور و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

افراد پذیرفته شده در شهر تهران

مراجعه به ساختمان اصلی مرکز از روز دوشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1396 الی دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1396

از ساعت 9 الی 15

افراد پذیرفته شده در شهرستانهای استان تهران

مراجعه به ساختمان اصلی مرکز از روز شنبه مورخ 5 اسفندماه 1396 الی روز شنبه مورخ 12 اسفندماه 1396

از ساعت 9 الی 15

از روز یکشنبه مورخ 13 اسفندماه لغایت چهارشنبه مورخ 23 اسفندماه 1396 مخصوص مراجعه غائبین احتمالی در روزهای گذشته خواهد بود.

 3-     پذیرفته شدگان حوزه های قضایی استان سیستان و بلوچستان لازم است جهت تشکیل پرونده به معاونت آموزش دادگستری استان سیستان بلوچستان (جناب آقای نوکندی) مراجعه کنند.

4-     کسانی که نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض دارند حداکثر تا تاریخ 1396.11.29 باید اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه مرکز تحویل نمایند.جایزه ویژه حقوق دادن برتر