وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان آزمون قضاوت/ 9 الی 18 بهمن ماه

نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان آزمون قضاوت/ 9 الی 18 بهمن ماه

1396/11/24

انتشار نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان آزمون قضاوت  9 الی18 بهمن ماه 96

جایزه ویژه حقوق دادن برتر